OSKARI TOKOI -KOKOELMA

KESKUSKOMITEA JA MUURMANNI                                                              

Valokuvakansio – lehtileikkeitä, yms

 • Mikä menettelytapa, Kongressikirje Moskovasta, (ei pvm, ei lehteä).
 • Kommunistien taktiikka ja tarkoitusperät. Moskovan internatsionaalin paimenkirje jäsenpuolueille (ei pvm, ei lehteä).
 • Kommunistien tehtävät Englannissa. Kominternin julistus Englannin ja kaikkien maiden työtätekeville (ei lehteä, ei pvm).
 • Työväen vallankumouksen aika Saksassa. Kommunistinen Internationalen toimiston ylimääräisessä istunnossa tultu siihen tulokseen, että on tullut aika, jolloin Saksan kommunistien on perustettava kommunistinen hallitus, (6.11.1920, ei lehteä); Kauniita kuvia Saksan kommunistijohtajista (ei pvm, ei lehteä).
 • Bolsevisoiminen (ei lehteä. ei pvm).
 • Sinojevi’in tervehdys Work P:tylle. Puolueen itsenäinen valtataistelu kapitalistien mahtia vastaan saa tunnustuksen (ei pvm, ei lehteä).
 • Leninin mielipide kommunistien kyvyistä (ei pvm, ei lehteä).
 • Raivaaja: Abraham Epstein: Amerikkalaisen varallisuuden varjopuolia, 6.2. ja 7.2.1929.
 • Jäljennös No. 336, Moskova 3.5.1918: This is to certify that Mr. K.E. Primus Nymän is authorized to end into preliminary negotiations [ – – ] The Council of Generals of Finnish People (Kansanvaltuuskunnan leima). Suomennettuna. Allekirjoitus, O. Tokoi ja O.W. Kuusinen.
 • Jäljennös: Päätöslauselma suomalaisen Legioonan miehistön kokouksessa Knäpsöössa 27. p:nä 1919.
 • Sopimus: Brikaatin Kenraali Turnerin, edustaen Liittolasijoukkojen ylikomentajaa Muurmannilla ja Suomalaisien Legioonan välillä. Myös osa käsin kirjoitettua luonnosta.
 • Lehtileike: Oskari Tokoi: Arkangel, syyskuun 10.p. 1918.
 • Kommunistien valheet (ei pvm, ei lehteä).
 • Kaikille työväenlehdille Amerikassa (ei lehteä, ei pvm).
 • Kolmas syy Suomen ”punakapinan” epäonnistumiseen (ei pvm, ei lehteä).
 • Roman Rolland kommunismista (ei pvm, ei lehteä).
 • Puheen ja kirjoituksen luonnos (ei tekijää, ei aikaa, 11 pientä liuskaa).
 • Raivaaja: 17.10.1928: Kulissien takainen paimenkirje Kommunisteille. Eteenpäin lehden sisäinen kriisi käsitelty ja päätetty suomalaisten solupomojen kesken. Päätöksessä tuomitaan ankarasti joukkoihin vetoaminen. Jouko ovat olemassa tottelemista varten ja pomot sitä varten, että ne komentavat ja rankaisevat tottelemattomia.
 • Raivaaja: Workers (Kommunisti) Puolueen Suomalaisen Toimiston Sihteeristö, K. E. Heikkonen, Siht.
 • Pieniä erillisiä artikkeleita.

 

Yksittäisiä kirjoituksia yms. papereita

 • Oskari Tokoi: Häviääkö sosialidemokratia bolsevismin mukana, ei pvm.
 • Liittolaisvaltain Edustajille Arcangelissa, 16.9.1918.
 • Muistio: Kenraali Turnerin Kantalahdessa toimesta 11. Päivänä Maaliskuuta 1919, Eversti Burtonin ja Herra Oskari Tokoin läsnä ollessa.
 • Kaksi sivua ”palkkakirjasta (?)”
 • Julistus: Suomalaisille kaikkialla. Suomalaisen työläisen järjestäytyminen Englantilaisten avulla saksalais- lahtarivallan karkottamiseksi Suomesta, E. Elo, K, Hämäläinen, Aarne Wilho Hämäläinen, Oskari Tokoi. Ohessa myös käsin kirjoitettu luonnos.
 • Yhdymme edellä olevaan julistukseen [ – – ] K.E. Primus Nyman, August Wesley. (Ohessa myös alkuperäinen käsikirjoitettu luonnos).
 • Oskari Tokoi, E. Elo, Suomalaisten työläisten komitea Arkangelissa: Suomalaisille Amerikassa, 14.8.1919, (2 s.)
 • Oskari Tokoi, E. Elo, Suomalaisten Työläisten Komitea Arkangelissa: Lehtisiä suomalaisille työläisille I. Mihin me pyrimme (3 s.).
 • Suomalaisten Työläisten Komitea Arkangelissa: Lehtisiä suomalaisille II: Työväen neuvostovaltako vai kansanvalta (ei pvm),
 • Kirje: Oskari Tokoi Liittovaltain Edustajille Archangelissa, 9.9.1918.
 • ”Julistus”: Aleks Tuorila (Entinen ylipäällikkömme), A. Wasten (Puna-Armeijan Suomalaisten osaston päällikkö), Karhunmäki, 27.7.1918: Toverit Vallan-kumoussotilaat (Jäljennös).
 • Sopimus: Arkangelissa, lokakuulla 1918.
 • Avoin kirje (painettu) Suomalaisen Legionia soturit: bolsevikkien valta-alueella oleville suomalaisille. Ohessa on myös käsin kirjoitettu luonnos.
 • Kirje: Toveri A. Wasteen (Petroskoi, ei kirjoittajaa) Archangel 9.6.1918
 • Kirje Archangelista, (ei pvm, ei kirjoittajaa, ei vastaanottajaa).
 • Kirje: Muistoja Venäjältä, (ei kirjoittajaa, ei pvm, ei vastaanottajaa).
 • Pöytäkirja: S.L. yleinen kokous, Knäsö, 27.8.1918, Puhetta johti Oskari Tokoi.
 • K.M. Evä. Petrograd, 25.1.1920: Social-Democrat Oskari Tokoi & Co. Serving Entente Imperialism at Murmansk.
 • Memorandum, Archangel, 18.8.1918 (ei kirjoittajia, osa tekstistä puuttuu).
 • Kirjoitus: Archangel, 14.9.1918: Högt ärade Herr och Kamrad.
 • Valtakirja: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Puoluetoimikunta, Helsinki, 31.12.1921. Allekirjoitus Väinö Tanner puheenjohtaja, T. Tainio, Sihteeri
 • Täten valtuutamme Oskari Tokoi puolestamme nostamaan ja kuittaamaan Suomen Sosialistiselle Puolueelle tulevia lahjoituksia ja rahalähetyksiä sekä muutenkin esiintymään edustajanamme ja asiamiehenämme.
 • Pöytäkirja: Suomalaisten pakolaisten kokous, Arkangel vieraskoti Petrograd, 13.8.1918. Saapuvilla olivat Oskari Tokoi, A. Orjatsalo, K. Hämäläinen, H. Tuomisto, H. Haaranen sekä allekirjoittanut (H. Tuomisto) sihteerinä.
 • Julistus: The Union of Finland Workers in the British (allied) army for expelling the German and White Guard Terror from Finland, To Finns in all Counties, (käsin kirjoitettu luonnos) Archangel 6th August 1918, A Group of Finnish socialists and Members of the Late Labour Government.
 • Kirje: Toveri Sula (jäljennös): Alexs Tuorila (Entinen ylipäällikkönne), A Waste (Venäjän Puna Armeijan Suomalaisten Osaston päällikkö).
 • Kirje: Toveri Vilho Käsä (jäljennös), Alex Tuorila (Suomalaisten työ, ulkoasiain komitean akitatsiooni valtuutettuna), ei pvm.
 • Oskari Tokoi: Prememoria, Arkangelissa 18.8.1918 (7s., Ohessa käsin kirjoitettu luonnos).
 • Kirje – Oskari Tokoi: Arthur Andersson (Presitend of Inter-Allied Labour-Conference, London, ei pvm), Tokoi, Preisitend of Federation of Trade Unions in Finland.

 

Lehtileikkeitä

 • Hitler ei yksin kontrolloin saksalaista radiolähetystä (ei pvm, ei lehteä).
 • Toivo Antikainen: Muurmannin uhkayritys (ei pvm, ei lehteä
 • Eteenpäin: Punainen armeija seisoo meidän sivistyksemme etuvallilla, sanoo
 • Davis, ei pvm.
 • Liittolaisilla on nyt mahdollisuus voittaa sodassa… (ei pvm, ei lehteä).
 • Iso artikkeli, ei otsikkoa, (ei pvm, ei lehteä, oletettavasti Eteenpäin).
 • Armahdusesitys, 8.8.(?), ei lehteä. Tokoista maininta).
 • Takapotku tulossa, 7.2.1933, (ei lehteä).
 • Kun eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi. Maan järjestynyt sosialidemokratia toimi tehokkaasti itsenäisyyden puolesta sekä koti- että ulkomailla. Suomalaisten sosialidemokraattien vetoomus länsimaiden sosialisteille ei kaikunut kuuroille korville. (Ei pvm, ei lehteä).
 • HS: Wilho Halme: Suomalainen legiona Murmannilla, I. Ei Pvm.
 • HS: Wilho Halme: Suomalainen legiona Muurmannilla, II, Ei pvm.
 • Muurmannin uhkayritys (jatkoa edelliseen numeroon, ei kirjoittajaa, ei Pvm).
 • Eteenpäin: Suomen luokkasodan (vv. 1917 – 1918) tärkeimpien tapausten kalenteri; Pilakuva: Voittoon (Stalin vs. Lenin), 26.1.(?).
 • Fitchburg Sentinel Extra: Former Finnish Prime Minister, now political refugee, is quest or relatives and friends in city, 26.11.1921.
 • Fitchburg Sentinel: Editor answers Tokoi’s claim, 29.11.1921. Kysymys: Why did he encourage Sovietism in Finland if he did not believed it? “He appears in the eyes of Americans very dishonorably as a representative of Finnish nation, though rather honorably as representative of the radical element.”
 • Raivaaja: SUOMESTA: Tokoin vierailu Paanajärvellä, 19.4.1919.
 • Nimimerkki Sasu Punanen. Mitä Sasulle kuuluu -palstalla, ei pvm, ei lehteä.
 • Lumeen kätkettynä I, ei pvm, ei lehteä.
 • Vanhoista kätköistä. Miten saksalaiset v. 1918 aikoivat Suomen asioita järjestellä, ei pvm, ei lehteä.
 • Juttuja eduskunnasta -palsta, 14.12.(?), ei lehteä.
 • Raivaaja: Neuvostolaisuus alastomuudessaan. Venäjä Panait Istratin kuvaamana, 2.4.1930
 • Nimimerkki Sasu Punanen: Mitä näitä. Jälkijuttuja Muurmannin jääkäreistä.
 • Oskari Tokoi 50-vuotias, ei pvm, ei lehteä.
 • Suomalais kansallisen lokatulvan johdosta, ei lehteä, ei pvm.
 • Tokoi arrested in Fitchburg as ”Anarchist”. Forme Prime Minister of Finland, First Socialist Held of State in History, Accused in Illeagal Entry. In U.S. Few Weeks. Came Into the Country with Duly Authorized Permit – Activities of “White Guard” Agents seen. (Ei lehteä, ei pvm).
 • Saksan liikeneuvostoilla näytettävänään tuloksia 10-vuotisesta toiminnasta. Työväestö pitää niitä tukikohtana taistelussa teollisesta kansanvallasta. Liikeneuvostot ja ammattiliitot. Kommunistit kärsivät tappioita, 30.4.(?), ei lehteä.
 • Fitchburg Daily Sentinel: New Outbreak in Finland Unlikely. So Former Cabinet Offical, Now Visiting in Fitchburg, Says in Enterview, (?)1921.
 • Finnish Ex-Prime Minister Jailed in Fitchburg. Charged With Anarchy in Federal Warrant. Tokoi Made His View From Russia to Canada and Thence to Bay State. (Ei pvm, ei lehteä).
 • SS: Muuan viisivuotismuisto, 1.8.(?).
 • Rapothinin tervehdys Länsi-Euroopan työläisille (Ei lehteä, ei pvm).
 • Sosialistivallankumouksellisten oikeusjuttu (Ei lehteä, ei pvm, 1922).
 • Raivaaja: Oskari Tokoi: Pidetty Uuden-Englannin alueen suomalaisten sosialistien kesäjuhlilla, Fitchburgissa, Mass., kesäkuun 28. 1936 (ei pvm): 2) Samat juhlat; Kysymys yhteisrintamasta (2.7.?); 3) Sama juhla: Puolueen bolshevisoituminen (ei pvm).
 • Muurmannin sopimus. Perustuslakivaliokunta hylännyt ed. Schumannin muistutuksen (15.8.(?), ei lehteä).
 • Venäjä ei pelkää tehdä myönnytyksi, (ei lehteä, ei pvm).
 • Pohjan tähti: Tokoita kuulemassa (9.12.1921, Mm. Muurmannin legioonasta)
 • Raivaaja: Mihin ovat kadonneet tunnetut suomalaiset kommunistit (17.4.1948, ei kirjoittajaa)
 • Ruskeakantinen tilikirja (Hyvärisen tili); Kuva: Mr. And Mrs. O. Tokoi ja (from Martin Shendar, 254 Jenett, Prov R.J., ei pvm). Pukka Metsoposl, Moscova, Archangel, Tokoi; Kirje: J.P.Wadse [?] Tokoille, 10.8.1921, Winnipeg; Vekseli 200 mk, Helsinki, 2.2.1918; Sopimus Brigadi Kenraali Turnerin, edustaen Liittolaisjoukkojen Ylikomentajaa Muurmannissa ja Suomalaisen Legionan välillä (käsin kirjoitettu, ei merkittyä kirjoittajaa); Matti Kinnunen (Puheenjohtaja), Y.V. Maunumäki (sihteeri) Oskari Tokoille: Mr Oskar Tokoi, Fitchburg mass, America. Sydämelliset onnen toviotukset Yhdistyksemme perustavalle Kunnia jäsenelle lähettävät Puolue-tervehdyksin Kannuksen Työväen Yhdistyksen Johtokunta, 14.10.1928.
 • Helsingin Työväen Säästöpankki Oskari Tokoille, 24.11.1931: Tokoin talletusvarojen lähettäminen Yhdysvaltoihin.
 • New Yorkin Uutiset: Lehtileikkeitä koskien Suomen luokkasotaa (kuoressa): Kirjallisuus ja Taide -palsta: ”Muurmannin Suomalainen Legioona”. O.V. Itkosen mielenkiintoinen kirja Suomen ”punaisista jääkäreistä”, 9.4.(?); Kansan Palvelus: Hieman vastinetta kynäilijälle (3 leikettä), Ex Haccapellerum, A.D.1918; Muurmannin suomalainen legioona. Mielenkiintoinen kuvaus punaisten työläisten ja englantilaisten johtajien taistelusta woittoisia Karjalan retkikuntia vastaan (ei pvm, ei lehteä).
 • Iso lehtileike (puolikas sivu) terveyttä ja hyvinvointia Oskari Tokoille tänään 60 vuotta täyttävälle sosialistisen työväenliikkeen veteraanille. Kauan jylisköön äänesi sortoa ja riistoa vastaan. Kauan kaikukoon kynäsi maahan lyödyn ja poljetun puolesta.
 • Ken kertoa voisi…? (Oskari Tokoin täyttäessä 60 vuotta, 5-15.1933, Kirj. Niku Nousio).
 • Kiitos. Oskari Tokoin kiitosilmoitus muistamisesta.
 • Valtakirja Oskari Tokoille: Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Väinö Tanner (puheenjohtaja), T. Tainio (Sihteeri), Helsinki, 31.12.1921.
 • Kirje: Väinö Tanner - Oskari Tokoille, Helsinki 1.4.1921.
 • Julistus: Suomalaisille kaikkialla. Suomalaisten työläisten järjestäytyminen englantilaisten avulla saksalasi-lahtarivallan karkottamiseksi Suomesta. Arkangelissa 6/8-18, Oskari Tokoi, Emil Elo, Kalle Hämäläinen, Aarne Orjatsalo, Wilho Halme.
 • Kirje: Oskari Tokoi Usenius (Stockholm), Archangel, ei pvm.
 • Tokoi Charges Arrest to White Guard Cabal Whit Influence in Washington, (Ei lehteä, ei pvm).
 • Kirje: Davis, D. (Chief Clerk), Secretary of State to Mr. Andres W. Koski: Under date of February 4 1919, the Department, upon your request, incurred an expense for telegram to American Embassy at Archangel in regard to inquiry as to whether Oscar Tokoi is naturalized American citizen.
 • Under Arrest on Charge of Beining an Alian Anarchist. Walsh to Act in Behalf of Tokoi (Ei lehteä, ei pvm).

 

 

KIRJEKONSEPTIT JA AMERIKKAAN TULO

 • Testimony: O. Tokoi: The seal of the said court is hereto affixed, at Clerk’s office in Leadville, this First day o November, A.D. 1898, and of the Independence of the Unites States the one hundred of twenty-thrid. By order of the Court. Attest: H. P. Powel, Judge and Clerk of the County Court Lake court (State of Colorado).
 • Todistus: Suomen Sosialidemokraatti, Puoluesihteeri M. Turkia, O. Tokoi heidän kirjeenvaihtajansa, Helsinki 10.9.1921.
 • Alien Visitor’s Head-Tax Certification, U.S. Department of Labor, Immigration Sercice, Prt of Sault Sta. Marie. Mich, 22.1921.
 • U.S. Department of Labor Immigration Service, District No. 1. In Replying refer to No. 876/1553, 8.8.1921: Oscar Tokoi, 705 Adburn St., Winnipeg, Man. Declaeration of Alien about to depart for United States.
 • American Consulate General, Winnipeg, Ma. Canada, July 30, 1921. I Oskari Tokoi, a citizen of Finland bearer of passport No. none, dated - -, issued by –.
 • Constitution of the Finnish Labor Government. Suomen Kansanvaltuus-kunnan ehdotus Suomen valtiosäännöksi. Esitetty työväen pääneuvostolle tarkastettavaksi ja päätettäväksi yleistä kansanäänestystä varten. Helsingissä 1918.
 • Department of State, Washington: Kirje Chief, Visa Office Andrew W. Koski 24.5.1920: If Mr. Tokoi comes to the United States by way of Canada he must possesses a passport properly viased by the American Consul Geenral at London for the journey.
 • Confirm of Telegram, U.S. Department of Labor, Immigrant Service to Mr. A. Ailliam Koski, Winnipeg, Manitoba, Sept. 17.1921.
 • United Sates of America, Massachusetts District, Case No, 17685/186: In re Osakari (Oscar) Toki, Alien’s Brief Statement of Case.
 • On December 31, 1921 Oscar Tokoi was arrested on a Department of Labor Warrant, charged with being an “alien anarchist”.

 

Kuulustelupöytäkirjat

 

Statement of Oskari Tokoi,                                     Fitchburg, Mass.              16.1.1922

 

Kirjoituksia – Oskari Tokoi

 • “Taistelujen tiellä” (6 s.), sl. sa.
 • Kun Kannuksen Kunnan Säästöpankki pantiin pöydän alle (6 s.) sl. sa.
 • ”Friends” – Ystävät, sl. s.a.
 • ”Suomen Sosialidemokraattinen puolue ja lähestyvät presidentin vaalit”
 • Suomalainen pioneeri etsii paikkaansa amerikkalaisessa kaunokirjallisuudessa (7 s.)
 • Miksi kanuunat jylisevät rauhanmiehen haudalla? (2 s.)
 • “Dount talk that wat” (Älä puhu tuolla tavalla, 3 s.)                                   
 • Miten keskinkertainen amerikkalainen perhe elää? (2 s.) 
 • Suomen Sosialidemokraattisen puolueen jäsenille (4.2.1957, 4 s.)
 • Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokoukselle! (4 s.)
 • Keskipohjalainen kehtolaulu (22.5.1955, 3 s.)
 • Lukijalle (2 s.)
 • Ei otsikkoa (Finland’s struggle for independence…6 2.)
 • Suurlakon vaikutus Suomen ammattiyhdistysliikkeeseen (4 s.)
 • Keskustelua vapaudesta, (2 s.)
 • Karpalosta, (2 s.)
 • Amerikan Kaivostyöläisten Eläke- ja Huoltorahasto
 • Kunnioitettavat kansalaiset, Rakkaat Suomen työläistoverit, (3 s.).
 • Kirjoitus: Ei otsikkoa (6 s.).
 • "Kirjeet Rapakon Takaa" 82 kpl.
 • Kirjoituksia ”Kommunistinen Kiina. Sen voima ja heikkous” ym. 27 kpl.

 

Kirjoituksia

 •  The System of Individuality and Old Age Pensions in Finland (ei kirjoittajaa, ei paikkaa, ei aikaa).
 • John I. Kolehmainen, (Hedelberg Collage): Introduction 15.3.1957

 

Juhlaohjelma

 • Suomen itsenäisyyden 38 syntymäpäivän- ja Jean Sibeliuksen 90 syntymäpäivän juhla, B.F. Browen koulun juhlasali, torstaina 8.12.. klo 17.00. Oskari Tokoi piti tervehdyspuheen.

 

Kirjoitusaiheita (O. Tokoi)

 • Lehtileike: Raivaaja, 7.9.1955: Työväkeen voidaan luottaa. Oskari Tokoin puhe Worcesterissa vietetyssä Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton syysjuhlassa.
 • Kertomus Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1954.
 • Puoluesihteeri Veikko Puskalan Puolueneuvoston kokouksessa 13.2.1955 esittämä Tilannekatsaus.
 • Runo: Jean Sibeliuksen 70-vuotispäivälle, kirjoittanut Ohto Manninen.

 

Puheita

 • New Yorkin Gentral Parkissa Juhannusjuhlissa, 25.6.1950 (1 - 5).
 • Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton kesäjuhlassa Fitchburgissa, Mass. 4.7.1952 (1 - 22).
 • Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton 40 vuotisessa juhlassa esi-tetty puhe: Oskari Tokoi, (1-7), raakavedos (1 - 6/7), päiväämättömiä.
 • Worcesterin syysjuhlilla v. 1953, (1-5).
 • Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton 40-vuotisessa juhlassa, Helsingissä, 6.6. 1954 (1 - 5).


Radiopuheita

 • Suomeen pidetty radiopuhe 1941, (1 - 4 ), päiväämätön.
 • Radio Talks, 1953, No 1. Ei otsikkoa, (1 - 4).
 • Radio Talks, 1953, No 2. Ei otsikkoa, (1 - 5).
 • Radio Talks, 1953, No 3. Ei otsikkoa, (1 - 5).
 • Radio Talks, 1953, No 4. Ei otsikkoa, (1 - 5).
 • Radio Talks, 1953, No 5. Ei otsikkoa, (1 - 5).
 • Radio Talks, 1953, No 12. Ei otsikkoa, (1 - 6).
 • Radio Talks, 1953, No 14. Ei otsikkoa, (1 - 5).
 • Radio Talks, Serial 2, No. 31, s.a. (1 - 5).
 • Radio Talks, 1953, No 17, Ei otsikkoa (1 - 5).

 

Sekalaista

 • Mrs. Tokoin esitelmä ”Finland,” (1-15), Sa.
 • O. Peltonen, Suomen yleisradiossa esitetty vastaus kysymykseen: Kirja, josta pidän”, 17.2.1949, (1-4)
 • Tekstikopio: Special Services Branch, Features Unit, Special Commentary # 739, Bob Berryman (1-5), 6.2.1952
 • Miten avustusta Suomessa jaetaan. Help Finlandin Inc. osuus siinä, Sa.
 • Suomen valtiontalous 1952 (1-2), Sa.
 • ”Emergency state” decleared (1-4), Sa., Ei allekirjoitusta.

 

Hanna Tokoin kuolinilmoitus (16.5.1938)