K. H. WIIKIN PÄIVÄKIRJA

17.3.1917 – 8.2.1918

  • K. H. Wiiks dagboksantekningar som han renskrivade på hösten 1939.
  • Ursprunnligen nedskrev Wiik sina antäckningar i små 13 häften och till en mindre del på lösa pappren.
  • Den häften bevaras  i Riksarkivet, i Wiiks personarkiv.
  • Dagboks sidorna 60 – 163 är publiserad av Åbo Akademi Sven Lindman “K. H. Wiiks dagbok 1978”.