SUOMEN LUOKKASOTA

Kansanvaltuuskunta

Asetukset ja säännöt

 • Suomen Asetuskokoelma N:o 10: Suomen vallankumoushallitus
 • Sopimus Venäjän ja Suomen sosialistisen tasavallan välillä
 • Kapinan aikana painetut Suomen Asetuskokoelman numerot 10 – 33. Suomen Senaatin Kirjapaino, Helsinki 1918
 • Ehdotus Suomen Valtiosäännöksi. Esitetty Työväen Pääneuvostolle tarkastetta-vaksi ja päätettäväksi yleistä kansanäänestystä varten. Suomen Kansanvaltuus-kunnan Kirjapaino. Helsinki 1918.

Julistukset ja tiedonannot

 • Suomen vallankumoushallitus
 • Kansanvaltuuskunnan julistus, 29.1.1918
 • Vallankumousjulistus Suomen kansalle
 • Vankien kohtelu, 2.2.1918
 • Työväen Pääneuvoston julistus Suomen vallankumoukselliselle työväelle taistelurintamilla ja selkäpuolella
 • Työväen vallankäyttö kunnissa ja lääneissä

Sisäasiainosasto

Ulkoasiainosasto

 • Yrjö Salinin selostus käynnistään Mannerin kanssa aluekomiteassa 29.1.1918
 • Raportti: Kansanvaltuuskunnan lähetystön vierailu Ahvenanmaalla, 13. – 18.3.1918
 • Neuvottelut saksalaisen sotajoukonpäällikön kanssa, 16.3.1918 (Kopio: alkuperäinen, Kansallisarkisto, Valtiorikosoikeuksien syyttäjistö.)
 • Sähkösanoma: Yrjö SirolaSanteri Nuorteva, 20.2.1918
 • Yrjö Sirolan raportti, 26.2.1918:

 

Kansanvaltuuskunnan kirjapaino

Valistuskirja N:o 1. Maaseutuväestö ja vallankumous. Kirj. Pohjalainen talonpoika. Helsinki 1918.

 

Suomen Työväen Pääneuvosto

Perussäännöt 1918

Lennäkki: Suomen työväen Pääneuvoston lentokirjasia N:o 1. Nälkäkurjuuden syitä.

 

Muut asiakirjat

Pöytäkirja 11.1.1918 (Kopio: KA, Vapaussodan arkisto I B Yleisesikunta)