Opinnäytteet

Aarnio, L. J.,

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen hajaannus1950 puolueen intressijärjestöjen valossa. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1970.

Anttila, Timo,

Idänsuhteiden ongelma Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa vuosina 1954 – 57. Pro gradu -tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 1988.

Aromaa-Kaskinen, Vuokko,

Amerikansuomalaisen sosialidemokraattinen liike vuosina 1921 – 1936. Poliittisen ja etnisen vähemmistöryhmien pyrkimykset löytää identiteettinsä. Yleisen historian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto 1979.

Dahl, Maija,

Vaaran vuosien kuva. Miksei Suomesta tullut kansandemokratiaa? - tutkimus-ja muistelmakirjallisuuden tulkinnat sekä historiakuvan muodostuminen vuosista 1944 – 1948. Pro gradu -tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 2001.

Joutsamo, Timo,

Amerikansuomalaiset ja Suomen talvisota. Tutkimus amerikansuomalaisten suhtautumisesta talvisotaan sekä heidän pyrkimyksensä auttaa Suomea. Yleisen historian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Turku 1971.

Haatainen, Teemu,

Keskisen Pohjanmaan amerikansiirtolaisuus vuosina 1893 – 1945. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2008.

Hallamurto, Lasse,

SDP:n ulkopoliittinen linja ja sen kytkeytyminen puolueen sisäiseen suuntataisteluun vuosina 1957 - 1958. Pro gradu -tutkielma, Poliittinen historia, Tutun yliopisto, Turku1977.

Halme Aleksi:

Kristillinen työväenliike ja vallankumous Suomessa 1917 – 1918. Pro gradu -tutkielma, Tammikuu   2009.

Honkanen, Jari,

Yhdysvaltain suhtautuminen Suomen Neuvostoliitonpolitiikkaan 1939 – 1941. Yleisen historian pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu 1988.

Häkkinen, Matti,

Maatalouslakot Suomessa keväällä ja kesällä 1917. Pro gradu -tutkielma, Suomen historia, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1965.

Häyrynen, Eliisa,

Talonpoikaismarssin tausta ja suorittaminen 1930. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1989.

Hyttinen, Juha-Matti,

Kommunistien vallankaappaus vai sosialidemokraattien juoni? Suomalaisen historiankirjoituksen kuva 'vaaran vuosien' keskeisistä tapahtumista. Pro gradu -tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 2000.

Joensuu, Miika,

Kansanvalta vaarassa! Väinö Tannerin demokratia puolustus vuosina 1930 – 1932. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2004.

Joki, Jenni,

Vallankumouksellisista isänmaan puolustajiksi? Suomalaisten kommunistien suhtautuminen maanpuolustukseen ja aseelliseen voimaan 1918 – 1939. Pro gradu -tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 2008.

Jokisipilä, Markku,

Edwin Linkomiehen poliittinen toiminta vuosina 1943 – 1946. Pro gradu -tutkielma . Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku1997.

Kaarluoto, Raimo,

Lapuanliikkeen suhtautuminen sosialidemokraatteihin. Sosialidemokraatit ja sosialidemokratia Lapuan liikkeen virallisessa ja julkisessa propagandassa. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Turun ylipisto, Turku 1991.

Karjalainen, Hannu,

Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikka toisen maailmansodan jälkeen 1945-63. Yleisen historian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1982.

Kataja, Maija,

Suomen kansanvaltuuskunnan tiedotus- ja propagandatoiminta. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopiston historialliskielitieteellinen laitos. Helsinki 1970.

Keskinen, Jarmo,

Kustaa Rovio – Ammativallankumouksellinen. Kustaa Rovion toiminta Suomen ja Venäjän vallankumouksellisessa työväenliikkeessä vuosina 1905 – 1929. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Turku 1993.

Ketola, Eino,

Oskari Tokoin poliittinen toiminta vuosina 1917 – 1919. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto 1970.

Kiiskilä, Outi-Maria,       

Punainen myrsky: Suomen työväenlehdistön taistelu vallankumousvuosina 1917 – 1918. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2010. E-aineisto.

Kiviranta, Elina,

”Tervetuloa sorretut siskot, tänne joukkoomme joutukaa”, kansanedustaja Alma Jokisen tie Tampereen Amurista punapakolaiseksi Neuvosto-Venäjälle. Historian pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Tampere 2006.

Koivikko, Tuovi,

Oskari Tokoin kehittyminen sosialistipoliitikoksi tarkasteltuna maakunnallista taustaa vasten. Laudaturtutkielma Suomen ja Skandinavian historiassa. Helsingin yliopisto 1968.

Komulainen, Kari,

Liittolaissuhteesta kylmään sotaan. Yhdysvaltain suhtautuminen Neuvostoliittoon toisen maailmansodan loppuvaiheista Trumanin opin julistamiseen vuonna 1947. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1980.

Korki, Jari,

Sodan uhkakuvat. Poliittisten puolueiden päälehtien antama kuva kansain-välisestä tilanteesta ja Suomen asemasta vuosina 1938-1939. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 2001.

Kostiainen, Auvo,

Amerikansuomalaisen kommunistiliikkeen synty 1917 – 1922. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopiston historian laitos. Turku 1972.

Koukkunen, Jussi,

Puolueeton aikansa kuvastin? Suomen Kuvalehden näkökulma sisällissotaan, sen osapuoliin ja tilanteeseen sodan jälkeen vuosina 1918 – 1919. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2008. E-aineisto.

Kuikka, Kimmo,

Finnish Relief Fundin huoltoapu Suomelle talvisodasta kesään 1940. Joensuun yliopisto, Joensuu 1997.

Kuparinen, Eero,

Suomen kuvalehden Amerikka-kuva osana lehden ulkomaanaineistoa vv. 1917-1939. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Turku 1983.

Lantta, Kimmo,

Sosialidemokraattisen puolueen suhtautuminen kommunismin vastaiseen lainsäädäntöön 1929 – 1930. Suomen historian pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 1980.

Laulajainen, Pertti,

Sosialidemokraatti vai kommunisti. Vaaliekologinen tutkimus Suomen poliittisen työväenliikkeen jakautumisesta kansalaissodan jälkeen. Valtio-opin väi-töskirja. Turun yliopisto, Turku 1979.

Lindstedt, Reijo,

Sosiaalidemokraattisen lehdistön suhtautuminen Suomen ulkopolitiikkaan vuosina 1944 - 1948. Pro Gradu –tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 1977.

Lommi, Ilpo,                    

Suomen sosialidemokraattisen puolueen suhtautuminen suojeluskuntajär-jestöön ”Punaisen Suomen” kukistumisesta Väinö Tannerin sos.dem. hallituksen kaatumiseen. Poliittisen historian pro gradu-tutkielma. Helsingin yli-opisto. Helsinki 1981.

Luodesmeri, Varpu,

Amerikansuomalaisten työväenjärjestöjen suhtautuminen Suomesta vuoden 1918 sodan jälkeen tulleisiin siirtolaisiin – ”Hiljan Suomesta tulleiden tutkijakomiteat”. Yleisen historian pro gradu tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1972

Majander, Mikko,

Kylmän sodan jakolinjalla. Tutkielma Suomesta, Pohjolasta ja sosialidemokraateista 1944 – 1951. Poliittisen historian lisensiaatintutkimus. Valtiotieellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki 1997.

Manninen, Turo,

Vapaustaistelu, kansalaissota ja kapina: sodan luonnetta koskeva kysymys valkoisen Suomen lehdistöpropagandassa. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1978.

Matikainen, Johanna,

Oskari Tokoin merkitys Suomen itsenäisyysvuoden politiikassa. Suomen Akatemia vuoden 2009 Viksu -tiedekilpailun 3. sija. Ressun Lukio, Helsinki

Matinlauri, Tapio,

Suomen Sosiaalidemokraatin suhtautuminen Neuvostoliiton Euroopan etupiirin syntyyn 1943 - 1948. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu 1990.

Maunuksela, Maria,

Suomen ulkomaiset viljakaupat. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1971.

Mutikainen, Timo,

Vallankumouksen äänitorvet. Punaisen lehdistön suhde kansanvaltuuskunnan politiikkaan ja propagandaan sisällissodan aikana. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto historian laitos, Jyväskylä 2000. E-aineisto.

Mäkelä, Jaakko,

1918 tapahtumat Suomen työväenliikkeen näkemyksissä ja perinteissä itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä. Poliittisen historian ppro gradu –tutkielma.. Turun yliopisto. Turku 2007.

Mäki-Panula, Mika,

Hallitusmuototaistelusta Isänmaalliseen kansanliikkeeseen. Valtio-opin pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2001. E-aineisto.

Määttälä, Elisa,

Oskari Tokoi Suomen Ammattijärjestön puheenjohtajana 1912 – 1918. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto 1993.

Oskari Tokoi toiminta yhdysvalloissa Suomeen kohdistuneessa avustustoiminnassa 1939 – 1949. Ýleisen historian sivuainetutkielma. Helsingin yliopisto. Historian laitos. Toukokuu 1993.

Nevalainen, Marjatta,

Yhdysvaltojen suhtautuminen Suomen itsenäistymiseen (1917-1920). Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1990.

Nieminen, Matti,

Suomen sosialidemokraattisen puolueen kehitys vallankumouksen kannalle ennen kansallissotaa. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto. Historian laitos. Helsinki 1958.

Niinivaara, Seppo,

Maalaisliiton suhteet sosiaalidemokraattiseen puolueeseen vuodesta 1935 talvisodan alkuun asti.  Pro gradu –tutkielma, Turun yliopisto, Turku 1972.

Nordling, Iiro,

Yhdysvaltojen kylmän sodan alun politiikan muotoutuminen Trumanin presidenttikaudella. Pro gradu –tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 2001.

Nummi, Reino,

Sosialidemokraatin poliittisen linjan muotoutuminen. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1970.

Ohtonen, Kalle,

Tutkimuksen tulos suomalaisesta äärioikeistosta. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2003.

Paappa, Eero,

Torppien itsenäistyminen ja sen seuraukset Somerolla toiseen maailmansotaan mennessä. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1972.

Parikka, Raimo,

Työväenliike ja yhteiskunnan muutos 1944 – 1947. Poliittisen historian pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta. Helsinki 1988.

Pasuri, Kaisa,

Vuoden 1918 sotaan liittyvä kauhukirjoittelu sodan aikana ja sen jälkeen. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopiston historian laitos. Helsinki 1996.

Peltola, Juha,

Amerikansuomalaiset työväenlehdet ja Suomen talvisota 1939 - 1940. Amerikansuomalaisten Eteenpäin- ja Raivaaja-lehden Suomi-kirjoittelu talvisodan aikana. Tampere 1994.

Pesola, Matti,

"Todellisen demokratian" tie. Puoluesihteeri Unto Varjosen poliittinen toimintalinja 1944-1946. Pro gradu –tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 1999.

Piironen, Kaija,

Sosialidemokraattisen puolueen ja lehdistön suhtautuminen Itä-Karjalan kysymykseen vuosina 1918 – 1922. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylä yliopisto, Jyväskylä 1976.

Pikkarainen, Jorma,

Vasemmistolaisen työväenliikkeen suhtautuminen sosialidemokraattiseen hallitukseen 1926 – 1927. Suomen ja Pohjoismaiden historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto 2003.

Pipes, Richard,

A concise history of Russian Revolution. Harvill Press., London 1995.

Postinen, Pertti,

SKDL:n järjestöllisen roolin muotoutuminen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Valtio-opin pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1981.

Pusa, Eeva,

Yhdysvaltain suhtautuminen Suomeen välirauhan aikana 1940-1941. Pro gradu –tutkielma. Joensuu 1979.

Puska, Timo,

Yhdysvaltojen suhtautuminen Unkarin kansannousuun 1956. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1991.

Reunanen, Tomi,

Suomen sosialidemokraattinen puolue sotien välisenä kautena 1940 - 1941. Pro gradu –tutkielma, Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku1970.

Rajala, Isto,

24 tunnin politiikka. Yhdysvaltain diplomaattinen painostus Suomea kohtaan jatkosodan aikana. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu 2000.

Rantatupa, Heikki,

Elintarvikkeiden säännöstely Suomessa ensimmäisen maailmansodan aikana. Pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1967.

Reinimäki, Aki Juhani,

Tasavallan puolesta laittomuutta vastaan. Kansallisen edistyspuolueen Vapaamielisten Klubin piirissä lapuanliikkeen vuosina 1929 – 1932. Poliittisen historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki 2010.

Repo, Eljas,

Yhdysvaltain huoltoapu Suomelle 1945 – 1947. Poliittisen historian pro gradu, Helsingin yliopisto, Helsinki 1988.

Reuna, Risto,

Sivistyneistön tulo Suomen vanhaan työväenpuolueeseen. Suomen Sosiali-demokrattisen Puolueen ensimmäinen sivistyneistösukupolvi. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto 1978.

Riekki Jari,

Sisällissodan jälkipyykki. Työmiehen, Suomen Sosialidemokraatin, Helsingin Sanomien ja Uuden Suomettaren/Suomen näkemykset Suomen sisällissodan syistä sodan syttymisestä maaliskuun 1919 eduskuntavaaleihin. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu 2001.

Rinta-Tassi, Osmo,

Punaisen Suomen keskushallinto. Lisensiaatin työ. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1972. Tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki marraskuu 1988.

Ripatti, Viljo,

Suomen kansanvaltuuskunta ja sen toiminta. Piirteitä hallitusvallan käytöstä punaisessa Suomessa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Tampere 1958. TARK.

Ruotsalainen, Jorma,

SKDL:n, SDP:n ja ML:n yhteistyösopimus 1945 – 48. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1967.

Ruotsalainen, Topi,

Amerikansuomalainen syndikalistinen IWW-liike 1920-luvulla. Turun yliopisto, Turku 1991.

Saarela, Tauno,

Kansan eheyttämisestä kansanrintamaan. Poliittisen historian Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 1982.

Saksa, Kari,

”Sotilaallista vehkeilyä” ja ”vaarallista peliä” – Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien kuva työväenliikkeestä 1918 – 1922. Viestinnän pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 1993.

Salminen, Vesa,

Otto Ville Kuusisen poliittinen toiminta ennen Venäjän maaliskuun vallankumousta. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1968.

Sario, Jorma,

Edvard Valpas. Vanhan työväenliikkeen luokkataistelija. Poliittisen historian pro gradu –tutkielma. Syyskuu 1968.

Sievola Jani,

Mannerheimin toiminta vuosina 1939 - 1946 suomalaisen sotilaallisen ja poliittisen johdon muistelmien ja päiväkirjojen valossa.Suomen ja Sakndinavianhistorian pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu 1997.

Summa, Tarja,

Amnestiakysymyksen eduskuntakäsittelyyn vaikuttaneet tekijät  1919 – 1922. Poliittisen Historian pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 1971.

Suutarinen, Sakari,       

Sosiaalidemokraattien suhtautuminen Tannerin hallitukseen 1926 -1927. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1981.

Tuovinen, Seppo,

Oskari Tokoi kansanedustajana autonomian ajan yksikamarisessa edus-kunnassa vuosian 1907 – 1914. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, Turku 1976.

Tulla, Tanja,

Vaatimattomasta kansanmiehestä vaaratekijäksi: The New York Timesin välittämä kuva Adolf Hitleristä vuosina 1933 – 1936. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2005.

Turpeinen, Jaakko,

Kokoomus ja kommunismin uhka. Puolueen antikommunismi vuoden 1929 eduskuntavaaleissa. Poliittisen historian pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki 2011.

Tähkänen, Mikko,

Hyvän ja pahan kamppailu : talvisodan uutisoiminen New York Timesissa. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto., Jyväskylä 2008.

Ukkonen, Pekka,

Ministerisosialismi ideologisena kysymyksenä Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa 1924 - 1926. Pro gradu –tutkielma. Poliittinen historia, Turun yliopisto, Turku 1990.

Uusitalo, Kari,

Suomen vasemmistoradikaalin työväenliikkeen synty ja kehitys vuoteen 1923. Poliittisen historian pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 1959

Vahtola, Tero-Tapio,

Periaatteessa meillä ei ole mitään toveri Leinoa vastaan. Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen suhtautuminen sisäministeri Yrjö Leinoon vuosina 1945-1948. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu 2006.

Vainikainen, Tuula,

Oskari Tokoi amerikansuomalaisessa työväenliikkeessä 1921- 1939. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Turku 1982.

Veijola, Jorma,

Karl Kautskyn käsitys yhteiskunnasta ja vallankumouksesta. Yleisen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto 1981.

Virtanen, Aarni,

”Toimikaa älkää odottako.” Vihtori Kosolan puheiden muutokset 1929 – 1932. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 2010.

Witting, Juha Markus,

Neuvostoliitto-kuva länsimaisessa historiankirjoituksessa: totalitarististen ja revisionististen tulkintojen vertailua. Poliittisen historian pro gradu –tutkeilma, Helsingin yliopisto, Helsinki 2008. E-aineisto.