Painetut asiakirjat, viralliset julkaisut ja kalenterit

Painetut asiakirjat ja viralliset julkaisut

• Ajatuksia ja ehdotuksia Suomen Ammattijärjestön neljännelle edustajakokoukselle Helsingissä marraskuun 12. 17. Päivänä 1917. Helsinki 1917.

• Ammattijärjestön edustajien 8:nen kansainvälisen neuvottelukokouksen sekä kansainvälisten ammattiliittojen sihteerien 1:sen neuvottelukokouksen pöytäkirjat Zürichissä syysk. 16. – 19. P:nä 1913. Erl. Aarnio (Suom.). Helsinki 1914.

• Berliinin ammattiyhdistystalolta. Työn Juhla 1911.

• Documents on American Foreign Relations. Vol. VI. Ed.Goodrich M. Leland and Boston 1942.

• Finnish Relief Fund. National Organisation as of February 29, 1940, 1940

• Help Finland Inc. President’s Report 12.12.1944 – 31.7.1946.

• Help of Finland Inc. New York, sa.

• J. K. Paasikiven Päiväkirjat 1944 – 1956. Toinen osa, 25.4.1949 – 10.4.1956. Toim. Blomsted, Yrjö, Klinge, Matti, Juva 1986.

• Kertomus Lahden piirin ammattitarkastajan, A. Kävyn toiminnasta. Suomen Ammattientarkastajain vuodelta 1914 antamat kertomukset. Suomen Teollisuushallituksen Tiedonantoja kuudeskymmenes neljäs vihko. Helsinki 1916.

• Kertomus Suomen Ammattijärjestön toiminnasta Vuonna 1912. Helsinki 1913.

• Kertomus Suomen Ammattijärjestön toiminnasta vuosina 1914 – 1916. Helsinki 1916.

• Kertomus Suomen Ammattijärjestön toiminnasta vv. 1917 – 1918. Helsinki 1919.

• Kertomus Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin Liiton toiminnasta 1. Päivästä joulukuuta – 31. P:ään joulukuuta 1918. Laatinut Väinö V. Salovaara. Helsinki 1920.

• Kertomus Työväen ammatillisten järjestöjen asettamasta Työttömyyskomitean toiminnasta syysk. 6. P:stä 1914 heinäkuun 1p:ään ja tytöttömyystilasto 1915. Oskari Tokoi (Toim.).

• Mattila, Walter, Finnish Relief 1940 – 1952. Publ. by Finnish American Society of the West. Vol. 7 no 1. 1972.

• Mitä tahtoo Suomalainen kommunistinen Puolue? Selostuksia Moskovan neuvottelukokouksista  elokuun 25. p. – syyskuun 5. p. 1918. Stockholm 1918.

• Pöytäkirja ammattiliittojen luottamusmiesten kokouksesta Helsingissä 28. – 29.12.1912,

• Pöytäkirja Suomen maanvuokraajain neljännestä yleisestä edustajakokouksesta 30.10. – 1.11.1911. Tampere 1911.

• Pöytäkirja Suomen Ammattijärjestön Kolmannesta edustajakokouksesta Helsingissä 20. – 26. Päivänä Toukok. 1913. Herman Saxman (Toim.). Helsinki 1912.

• Pöytäkirja tehty Suomen Ammattijärjestön valtuuston ylimääräisessä kokouksessa Helsingissä huhtikuun 25. P. 1914. Helsinki 1914.

• Pöytäkirja tehty Suomen Ammattijärjestön valtuuston varsinaisessa kokouk-sessa kesäk. 29. – 30. Ja heinäk. 1. P. 1914. Svante Lehtonen (Toim.). Helsinki 1914.

• Pöytäkirja tehty Suomen Ammattijärjestön valtuuston varsinaisessa kokouksessa huhtikuun 25. – 26. Päivänä 1916. Helsinki 1916.

• Pöytäkirja tehty Suomen Ammattijärjestön valtuuston kokouksessa 16. – 18. P:ltä huhtikuuta v. 1917. Helsinki 1917.

• Pöytäkirja Suomen Ammattijärjestön valtuuston ylimääräisestä kokouksesta lokak. 18. – 20. P. 1917. J. K. Kari, Lehtonen S. (Toim.). Helsinki 1917.

• Pöytäkirja Sos. Dem. Työläisnuorisoliiton III:sta Edustajakokouksesta Helsingissä kesäkuun 27. – 28. päivänä 1928. Helsinki 1928.

• Punainen soihtu, vappujulkaisu vuodelta 1919.

• Salaiset keskustelut. Eduskunnan suljettujen istuntojen pöytäkirjat 1939 - 1944. Lahti. 1967.

• Suomen Asetuskokoelma vuodet 1907 – 1918.

• Suomen Paperiteollisuustyöväen Liiton Toimintakertomus vuodelta 1912. Laatinut Eemil Viljanen. Tampere 1913.

• Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kuudennen edustajakokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty Kotkassa 8. – 13. p:nä syyskuuta 1909. Kotka 1909.

• Suomen Sosialidemokraattisen puolueen yhdeksännen puoluekokouksen pöytäkirja.

• Suomen tilastollinen vuosikirja, vuodet

• Suomen Virallinen tilasto (SVT) Vaalitilasto nro. Eduskuntavaalit jne.

Tokoi, Oskari, Raivaaja Amerikan suomalaisten kasvattajana. Raivaaja 50 vuotta. Heikki Puranen (Toim.). Fitchburg, Mass. 1946.

• Vaasan läänin pohjoisen vaalipiirin sosialidemokraattisten piirikokousten pöytäkirjat vuosilta 1906 – 1910. Laatinut Hanna Malm. Vaasa 1910.

• XXVIII Siirtolaisuustilasto. Varhaisinta siirtolaisuutta koskevat tiedot, XXVIII:1.

• Virallinen lehti 8.5. ja 26.5.1917

 

Kalenterit

TYÖVÄEN KALENTERI                      

 • 1909 Helsinki
 • 1911 Helsinki
 • 1912 Helsinki
 • 1913 Helsinki
 • 1917 Helsinki
 • 1924 Helsinki
 • 1932 Helsinki
 • 1934 Helsinki
 • 1938 Helsinki
 • 1946 Helsinki
 • 1947 Helsinki
 • 1948 Helsinki
 • 1950 Helsinki

TYÖVÄEN JOULUKALENTERI

 • 1972 Helsinki

 

SIIRTOKANSAN KALENTERI (Yhdysvallat)                                                      

 • 1946 Duluth, MI
 • 1949 Duluth, MI
 • 1964 Duluth, MI

 

KANADAN SUOMALAISTEN KALENTERI (Kanada)

 • 1959 Port Arthur