Tutkimuskirjallisuus A - K

Aaltonen, Aleksi.

Työväenjohtaja. Teoksessa Väinö Tanner 60 vuotta 12.3.1941. Kustanusosuuskuntien Keskusliitto. Helsinki 1941.

Antti Oskari Tokoi. Tiennäyttäjät 1967, 63 – 110.

Aaltonen, Olavi,

Antti Oskari Tokoi. Teoksessa Tiennäyttäjät 2. Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Hannu Soikkanen (Toim.). Rauma 1967.

Aarnio, Eeva ja Palonen, Kari,

Puolueiden periaateohjelmat 1995. Julkaisuja N:o 68. Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitos, Jyväskylä 1995.

Aartelo, Aimo,

Taistelun ja toiminnan vuodet. Kymintehtaalaisten Työväenyhdistys 75 vuotta, 1903 – 1978. Kotka 1978.

Aatteet ja aseet, Suomen työväen henkinen perinne.

Toim. Matti Hako, Heimo Huhtanen, Matti Nieminen. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki 1967.

Aho, Juhani,

Hajamietteitä kapinaviikolta I. Porvoo 1918.

Ahti, Matti,

Salaliiton ääriviivat. Oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka 1918 – 1919. Weilin & Göös, Espoo 1987.

Ahtokari, Reijo,

Punainen Valpo. Valtiollinen poliisi Suomessa ”vaaran vuosina”. Otava1969.

Ahola, David John,

Finnish-Americans and international communism: A study of Finnish-American communism from Bolshevization to the demise of the Third International. Syracuse: Syracuse University, 1980.

Ala-Kapee, Pirjo, Valkonen, Marjaana,

Yhdessä elämä turvalliseksi. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen 1930. Helsinki 1982.

Alanen, Aulis,

Suomen Puutyöläisten järjestötoiminnan vaiheita. 25 vuotta Suomen puu-työväenliiton toimintaa, puoli vuosisataa puutyöläisten ammatillista liikettä. Vaasa 1956.

Alapuro, Risto,

Pitkä yhteiskuntarauha 1800-luvulla, äkilliset murrokset 1900-luvun alussa. Teoksessa: Nälkä, talous, kontrolli. Näkökulmia kriisien ja konfliktien syntyyn, merkitykseen ja kontrolliin. Toim. Kari Pitkänen. Helsingin yliopisto, Helsinki 1987.

”Kansalaissota ja yhteiskuntatieteet” teoksessa Heikki Ylikangas (toim.) Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansallinen tiede. Helsinki. SKS.

State and revolution in Finland. Berkeley: Los Angeles: London: University of California Press, 1988.

Vallankumous. Historiallinen Aikakauskirja 2/1993.

Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 – 1933. Porvoo 1994.

Alasuutari, Pertti,

Toinen tasavalta: Suomi 1946–1994. Vastapaino, Tampere 1996.

Ambrose, Stephen E.,

Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938. Penguin, New York, N.Y. 1971.                     

America and the Germans,

An Assessment Of A Three-Hundred-Year History. Ed.Frank Trommler and Joseph McVeigh. Vol. 2: The Relationship in the Twentieth Century. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1990.

The American Impact On Postwar Germany

Ed. Reiner Pommerin. Berghahn Books Providence, Oxford 1995.

Amerikan työväenliikkeen historia

Julk. USA:n tiedotustoiminta, 1953.

Ampuja, Mikko,

Pajasta parlamenttiin. Neljäkymmentä vuotta Suomen työväenliikkeessä. Turku 1947.

State and Revolution in Finland. University of California Press, Berkley, Los Angeles, London 1988.

Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 – 1933. Hanki ja jää. Porvoo 1994.

Andrew, Christopher,

For the President’s Eyes Only. Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush. HarperCollins, New York 1995.

Apunen, Osmo,

Rajamaasta tasavallaksi. Itsenäisen Suomen historia. Weilin & Göös, Vantaa 1991.

Apunen, Osmo & Wolff, Corinna,

Pettureita ja patriootteja. Taistelu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta 1939 – 1948. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009.

Arendt, Hannah,

Totalitarismin synty. Tampere: Vastapaino, 1994.

Arimo, Reino,

Saksalaisten sotilaallinen toiminta Suomessa 1918. Jyväskylä 1991.

Arosalo, Sirkka,

Poliittisen väkivallan yhteiskunnallisista edellytyksistä: Punainen ja valkoinen väkivalta Suomessa vuonna 1918. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 428. Tampere: Tampereen yliopisto, Tampere1994.

Arra, Esa,

Kerenskistä Kekkoseen. Henkilökuvia tämän päivän ja menneiden vuosikymmenien vaikuttajista. Jyväskylä 1972.

Bailey, Thomas,

A Diplomatic History of the American People. Prentice Hall, 1980.

Baron, Nick,

The King of Karelia. Col P.J. Woods and the British Intervention in North Russia 1918 – 1919. A History and Memoir. London 2007.

Bailey, Thomas,

American Faces Russia. Russian – American Relations from Early Times to Our Day. Ithaca, N.Y., 1950.

Bauer, Otto,

Bolshevismi vaiko sosialidemokratia. Helsinki, Finland: Sosialdemokraattinen puoluetoimikunta, 1922.

Berkin, Carol; Miller, Christother; Cherny, Robert; Cormly, James; Egerton, Douglas,

Making America: A History of the United States, Volume 2: From 1865.

Wadsworth Publishing, 2010.

Bergholm, Tapio,

SAK:n vuosisata. Suomen Ammattijärjestö 1907-1930 Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1930-1969 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 1969-, Valkeala 2001. Nettiversio: sak.fi/mikaon.shtml?x

A Short History of SAK (the Central Organisation of Finnish Trade Unions), Valkeala 2003. Nettiversio: sak.fi/englanti/whatis.shtml?x

Sopimusyhteiskunnan synty I. Työehtosopimuksten läpimurrosta yleislakkoon. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1944 – 1956. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 2006.

Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. SAK 1956 - 1969. Otava VUOSI

Bernstein, Eduard,

Sosialidemokratian revisionismi. Tampere 1910.

Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät. WSOY, 1910 (1899).

Bernstein, Irving,

The Lean Years. The History of American Worker 1920 – 1933. Cambridge, Mass. 1960.

Berry, Robert Michael,

American Foreign Policy and the Finnish Exception: Ideological Preferences and Wartime Realities. Suomen Historiallinen Seura (SHS), Helsinki 1987.

Beyer-Thoma, Hermann

Kommunisten und Sozialdemokraten in Finnland 1944-1948. Wiesbaden: Harrassowitz, 1990.

Björne, Lars,

Sananvapaus 1920 – ja 1930-luvuilla. Teoksessa: Sensuuri ja vapaus. Toim. Pirkko Leino-Kaukiainen. Suomen sanomalehdistö –projekti, Helsinki 1980.

Blinkhorn, Martin, (Ed.),

Fascist and Conservatives. The Radical Right and the Establishment in Twentieth-Century Europe. Cambridge University  Press, 1990.

Blomstedt, Yrjö,

K. J. Ståhlberg. Valtiomieselämäkerta. Keuruu 1969.

Boldt, Hildur (Toim.),

Arvot – aate – intressit: Puheenvuoroja eurooppalaisesta sosialidemokratiasta. Käännös Anneli Koivisto.  Kalevi Sorsa säätiö, Helsinki 2009.

Borkenau, F.,

World Communism. A History of the Communist International, New Introduction by Raymond Aron. Ann Abor, Michigan, 1971.

Borg, Olavi,

Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880 – 1864. WSOY, Porvoo 1965.

Suomen puolueideologiat. Periaateohjelmien sisältö, analyyttinen vertailu sekä katsaus historialliseen taustaan syntyprosessiin. Helsinki 1965.

Boyle Peter G.,

American-Soviet Relations: From the Russian Revolution to the Fall of Communism. 1993.

Brands, H. W.,

Cold Warriors. Eisenhower's Generation and American Foreign Policy. Columbian University Press, 1988

Brzezinski, Zbigniew,

The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century, 1989.

Brown, Archie,

The Rise and Fall of Communism. Ecco; Reprint edition, 2011.

Bubofsky, Mewyn,

We shall Be All: A History of the Industrial Workers of the world. Quadrangel Press, Chicago 1969.

Burman, Pauli, Nieminen, Matti,

Osakeyhtiö Isänmaa. Gummerus 1959. 

Butler, Rupert,

Neuvosto-Venäjän mustat vuodet: Salainen poliisi tsaarinajoista nykypäivään.  Suom. Päivi Paju. Minerva, Helsinki 2006

Chafe, William,

The Unfinished Journey: American Since World War II. Oxford university Press, New York, N.Y. 1986.

Churchill, Stacy,

Itä-Karjalan kohtalo 1917 – 1922. Itäkarjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 1917 – 1922. Katariina Churchill (Suom.). Porvoo 1970.

Cohen, Lizabeth,

Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919 – 1939, 1990.

Cohen, Warren I.

"The Cambridge History of American Foreign Relations: Volume 4, America in the Age of Soviet Power, 1945-1991”. Cambridge UP, 1995.

The Cambridge History of the Cold War 3 Volume Set,

Editors: Melwin P. Leffler and Odd Arne Westad. Cambridge University Press, 2010.

Courtois, Stéphane, et.al.

Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto. Suomentaneet: Kaarina Turtia, Matti Brotherus ja Heikki Eskelinen.  WSOY, Helsinki 2000.

Degregorio, William A., and Stuart, Sandra Lee,

The Complete Book of U.S. Presidents. Barricade Books 2009.

Dallek, Robert,

Editors: Schlesinger, Arthur M. and Wilentz, Sean. Harry S. Truman: The American Presidents Series: The 33rd President, 1945 - 1953. Times Books, 2008.

Divine, Robert A.,

Roosevelt and World War II. John Hopkins University Press. Baltimore, MD. 1969.

Eisenhower and the Cold War, 1981. Oxford University Press 1981.

Dillard, Dudley,

Economic Development of North Atlantic  Community. Historiccal Intorduction to Modern Econimics. Englewood Clifs, N.J., 1967.

Draper, Theodore,

American Communism and Soviet Russian. The Formative Period. New York 1960.

The Roots of American Communism. Transaction Publishers, 2003.

Dumenil, Lynn,

The Modern Temper: American Culture and Society in the 1920´s. 1995. PAIK

Dutt, R. Palme,

Internationaali: Katsaus internationaalien historiaan. Suomentaneet Pentti Lahtinen ja Maija Savutie. Kansankulttuuri, Helsinki 1973.

Edmonds, Robin,

The Big Three. Churchill, Roosevelt and Stalin in Peace and War. W.W. Norton, New York 1991.

Ehrnrooth, Jari,

Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905 – 1914. Historiallisia tutkimuksia 167. Jyväskylä 1992.

Ehrnrooth, Leo,

Från ett skiftesrik liv. Helsingfors 1947.

Ekberg, Henrik,

Führens trogna följeslagare – den finlandska nazismen 1932 – 1944. Schildts 1991.

Ekman-Salokangas, Ulla, Aalto, Eeva-Liisa & Salokangas, Raimo (toim.),

Suomen lehdistön historia 5. Hakuteos Aamulehti - Kotka Nyheter. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771 - 1985. Kustannuskiila 1988.

Suomen lehdistön historia 6. Hakuteos Kotokulma - Savon Lehti. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771 - 1985. Kustannuskiila 1988.

Suomen lehdistön historia 7. Hakuteos Savonlinna - Övermarks Tidning. Sanoma- ja paikallislehdistö 1771 - 1985. Kustannuskiila 1988.

Engelber, Rafael,

Suomi ja Amerikan suomalaiset. Keskinäinen yhteys ja sen rakentaminen. Helsinki1944. Sosialistinen politiikka 2. Helsinki 1974.

Erkkilä, Veikko,

Viimeinen aamu: Neuvostopartisaanien vaietut jäljet. Otava, Helsinki 2011.

Ernvall, Arto,

Suomen Ammatillisen työväenliikkeen asema ja periaatteellisten tavoitteiden kehityksestä.

Eskola, E.,

Kannuksen kirkon ja papiston vaiheet. Kokkola 1954.

Estlander, Bernhart,

Elva årtionden ur Finlands historia V, 1917 – 1918. Helsingfors 1930.

Estlander, Ernst,

Manifestet av den 20. mars 1917 och dess tillkomst. Från brytningstid. Helsinki 1921.

Facforganisationes raport,

Berettelse over Finska Fackorganisationens uppkomst och värksmahet åren 1907 – 1911. Toim. Oskari Tokoi. Helsinki 1912. 

Figes, Orlando,

A People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891 – 1924. Penguin Books, 1998.

Fjodorov, Valdimir,

NKP:n Suomen osastolla 1954 – 1989.

Frietsch C. O.,

Suomen kohtalonvuodet. Helsinki. 1945.

Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (Toim.),

Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan: Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 2. Gaudeamus, Helsinki 1993.

Foster, Willian Z.,

History of the Communist Party of the United States. New York, N.Y. 1952.

Gaddis, John Lewis,

Russia, the Soviet Union and the United States. An Interpretative History, 1990.

We Know Now. Rethinking Cold War History. Oxford University Press, USA 1998.

The Cold War: A New History. Penguin Books 2006.

Garaudy, Roger,

20. vuosisadan marxilaisuus. Suomentanut Margaretha Romberg. Kansankulttuuri, Helsinki 1968.

Gates, John,

The Sory of Ameican Communism. New York Nelson, 1958.

Glover, Jonathan,

Ihmisyys. 1900-luvun moraalihistoria Suomennos: Petri Stenman. Like, Keuruu 2007.

Golden, Nancy L.,

Yhdysvaltain ja Suomen suhteiden kehitys 1919 – 1989. Esipuhe William Z. Slany, Historioitsijain toimisto, ulkoministeriö, Yhdysvallat.

Grantham, Dewey W.,

The United States Since 1945: The Ordeal of Power. McGraw-Hill, New York, N.Y. 1976.

Green, Harvey,

Uncertainty Of Everyday Life: 1915 - 1945. University of Arkansas Press 2000.

Gunnarson, Gunnar,

Sosialidemokratian aateperintö: Utopismi: marxismi: sosialismi. Suomentanut Risto Hannula. Suomennoksen tarkistanut ja esipuheen kirjoittanut Bo Ahlfors. Tammi, Helsinki 1973.

Kun yhteiskunta hajosi, Suomi 1914 - 20. Vammala 1986.

Guenter, Lewy,

The Cause That Failed: Communism in American Political Life. Oxford University Press, New York 1997.

Haapala, Pentti,

Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920.  Osuuskunta Vastapaino, Tampere 1986.

Luokkasota. Historiallinen Aikakauskirja 2/1993.

Kun yhteiskunta hajosi, Suomi 1914–1920. 1995

Haapalinen, Eero,

Ammattiyhdistysliike Saksassa, Englannissa, Tanskassa, Ruotsissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Suomessa ja Kansainväliset työväenjärjestöt III. Tans-ka, Ruotsi, Norja. Kotka 1915.

Kertomus Suomen sahateollisuusväestön Liiton toiminnasta v. 1912 – 1917. Kotka 1917.

Haataja, Lauri,

Suomen työväenliikkeen historia, Helsinki, 1977.

Demokratian opissa. SKP, vaaran vuodet ja Neuvostoliitto. Helsinki 1988.

Kun kansa kokosi itsensä. 1989

Haataja, Lauri - Hentilä, Seppo – Kalela, Jorma – Turtola, Jussi (Toim.),

Suomen työväenliikkeen historia. Joensuu 1976.

Haavikko, Paavo,

Kansakunnan linja: Kommentteja erään tuntemattoman kansan tuntemattomaan historiaan 1904–1975.  Art House, Helsinki 1990,

Hakalehto, Ilkka,

Suomen kommunistinen puolue ja sen vaikutus poliittiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen 1918 – 1928. Porvoo 1966.

Suomen sisällissodan tausta. Historiallinen Aikakusikirja 1966:3.

Maalaisliitto - Keskustapuolueen historia 1. Maalaisliitto autonomian aikana 1906–1917. Kirjayhtymä, 1986.

Hakanen, Yrjö & Tuomi, Emmi (Toim.),

Kolme kirjainta: SKP:n yhdeksän vuosikymmentä. Marxilainen foorumi – julkaisusarja 43. TA-Tieto, Helsinki 2008.

Hakovirta, Harto & Väyrynen, Raimo (Toim.),

Suomen ulkopolitiikka. Gaudeamus, Jyväskylä 1975.

Haikara, Kalevi,

Isänmaan vasen laita. SKDL 30 vuotta piikkinä kansakunnan lihassa. Keuruu 1975.

Halila, Aimo,

Väinö Voionmaa. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki 1969.

Halonen, Alex,

Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. Superior, Wisconsin 1928.

Hanhimäki, Jussi,

Rinnakkaiseloa patoamassa. Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948 – 1956. Bibliotheca Historica 10. Suomen Historiallinen Seura 1996.

Containing Coexistence: America, Russia and the ”Finnish Solutuion”, 1945 – 1956. Kent State University Press 1997.

Hannula, Lauri,

Massachussettsin valtio. Fitchburg ja ympäristö. Teoksessa Muistoalbumi

Suomen avustustoiminnasta Uuden-Englannin valtioissa 1939 – 1941. Toim. Fitchburgin ja ympäristön Suomen Avustustoimikunta. Fitchburg 1941.

Hannula, J. O.,

Suomen vapaussodan historia, WSOY, Porvoo, 1956.

Harle, Vilho & Moisio, Sami,

Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Vastapaino, Tampere 2000.

Harmaja, Leo,

Maailmasodan vaikutus Suomen taloudelliseen kehitykseen. WSOY, Porvoo 1940.

Hanski, Jari,

Juutalaisviha Suomessa 1918 – 1944. Ajatus Kirjat 2006.

Hautala, Heikki,

Suomen talouselämän rakenne ja kehitys. Kuvitus: Eila Sinivuori. WSOY, Helsinki2003.

Heikkilä, Hannu,

Liittoutuneet ja kysymys Suomen sotakorvauksista 1934 – 1947. Historiallisia Tutkimuksia 121. Helsinki 1983.

Heikkilä, Jouko,

Kansallista luokkapolitiikkaa. Sosialidemokraatit ja Suomen autonomian puolustus 1905 – 1917. SHS. Historiallisia tutkimuksia 168. Helsinki 1993.

Heller, Mihail, Nekrich, Aleksandr,

Utopia in power: A History of the USST from 1917 to the present. Venäjän kielestä  kääntänyt Phyllis  B. Carlos. London 1986.

Heiss, Mary Ann,

"The Economic Cold War: America, Britain, and East-West Trade, 1948-63" The Historian, Vol. 65, 2003. PAIKKA

Heikkilä, Kauko,

Suomen kommunistinen puolueen perustaminen ja maanalaisuuden kausi 1918 – 1944. Teoksessa Luentoja SKP:n historiasta. Helsinki 1978.

Helsingin Suomalainen Klubi,

Kun Svinhufvud odotteli vallan porstuassa… Suomen itsenäistyminen 80 vuotta sitten ei ollut juhlaa. Klubilehti 1/2004.

Helsingin työväenyhdistys 40-vuotias. Tampere 1924.

Henriksson, Markku,

Siirtokunnista kansakunnaksi: Johdatus Yhdysvaltain historiaan. Gaudeamus, Helsinki 1990.

Kanada. Vaahteralehden maa. Gaudeamus, Helsinki 2006.

Hentilä, Kalevi,

Liiton järjestömuoto ja jäsenistö. Rautatietyöläisten liiton historia I. Vaikeat vuosikymmenet. Kehitys vuoteen 1930. Helsinki 1975.

Hentilä, Seppo,

Työväenliike. Teoksessa Suomalaiset kansanliikkeet (toim. Riitta Jalonen), Helsinki 1981, 54 - 67.

Työväenliikkeen puolue- ja järjestöelämän herääminen. Teoksessa Suomi 1941. Sodasta rauhaan. Helsinki 1984.

Pelkoa vai pelottelua? Sosialidemokraattien propaganda ja kommunistit. Teoksessa Jukka Nevakivi ym., Paasikiven hirmuiset vuodet. Suomi 1944 –1948, Helsinki 1986, 115 - 138.

Socialdemokratin och kommunisterna i Finland åren 1944 - 1948, Nordisk tidskrift 1987, 339 - 347.

"Päättelimme, että herrat ovat viisaampia...". Sosialidemokraattinen järjestö-väki ja talvisodan henki. Teoksessa Tuntematon talvisota, Helsingin yliopiston Poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1989, 85 - 102.

Urho Kekkonen ja sosiaalidemokraatit. Teoksessa Raimo Väyrynen, Tasavallan presidentit. Tasavalta kasvaa ja kansainvälistyy 1956 – 1981, Porvoo 1994, 56 - 57.

Kaksi Saksaa ja Suomi. Saksan-kysymys Suomen puolueettomuuspolitiikan haasteena. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2003.

Harppi-Saksan haarukassa: DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1004. Helsinki 2004.

Herken, Gregg,

The Winning Weapon: The Atomic Bomb in the Cold War, 1945-1950 Princeton: Princeton University Press, 1988.

Hermann, Beyer-Thomas,

Vasemmisto ja Vaaran vuodet. Kirjayhtymä, Jyväskylä (1990).

Herring, George C.,

America’s Longest War: The United States and Vietnam, 1950 – 1975. John Wiley & Sons, New York, N.Y. 1979.

Hiedanniemi, Britta,

Kulttuuriin verhottua politiikkaa. Kansallissosialistisen Saksan kulttuuripropaganda Suomessa 1933 – 1940. Otava 1980.

Hjerppe, Riitta,

Suomen talous 1860 – 1985. Suomen Pankki, Helsinki 1988.

Hodge, Carl C. and Nolan, Cathal J.,

Shepherd of Democracy? America And Germany In The Twentieth Century. Contributions In Political Science, Number 305 Bernard K. Johnpoll, Series Editor. Westport, Connecticut London 1992.

Hodgson, John H.,

Communism in Finland. A History and Interpretaion. Princenton Univeristy Press. Princenton 1967.

Otto Wille Kuusinen. Poliittinen elämäkerta. Englannin suomentanut kielestä Pekka Haapakoski. Helsinki 1974.

Hoensch, Jorg K.,

A History of Modern Hungary 1867 – 1986. Longman 1988.

Hoerder, Dirk (Ed.),

”Even through a Stone Walla”. The Autobiography of Oskari Tokoi. Helsingin yliopisto, Suomen sanomalehtien liiton mikrofilmit 2 vol., Helsinki 1971, 1976.

Hokkanen, Kari,

Maalaisliitto–Keskustan historia 3. Maalaisliitto sodan ja vaaran vuosina 1939–1950. Otava 1996.

Maalaisliitto–Keskustan historia 4. Kekkosen Maalaisliitto 1950–1962. Otava 2002.

Holloway, David,

Stalin & the Bomb. Yale University Press, New Haven 1994.

Holodkovski, Viktor,

Suomen työväen vallankumous 1918. Moskova 1978.

Holsti, Kalevi J.,

Suomen ulkopolitiikka suuntaansa etsimässä vuosina 1918 – 1922. Rudolf Holstin osuus. Helsinki.

Honkala-Hallila, Helena,

Eteenpäin 1905 – 1908. Työväen ja pienviljelijäin äänenkannattajasta sosialidemokraattiseksi ykköslehdeksi. Turku 1995.

Hoover, Edgar J.,

Masters of Deceit; the Story of Communism in America and How to Fight It. New York, 1962.

Howe, Irving and Coser, Lewis,

The American Communist Party: A Critical History. Beacon Press, Boston 1957.

Hovi, Kalervo,

Puolan historia. Otava 1994.

Hovi, Ritva-Liisa,

Amerikan suomalaiset osuuskunnat Neuvosto-Karjalassa 1920-luvun alkupuolella amerikansuomalaisten ja neuvostokarjalaisten sanomalehtien valossa. Turun Historiallinen Arkisto XXIV. Turku 1971.

Hoving, Victor,

Enso-Qutzeit Osakeyhtiö 1872 – 1958 I. Helsinki VUOSI

Hunt, Michael, H.,

Ideology and U.S. Foreign Policy. Yale University Press. 2009.

Harbutt, Fraser,

"The Iron Curtain: Churchill, America, and the Origins of the Cold War". Oxford University Press, 1988.

Hummasti, Paul Georg,

Finnish Radicals in Astoria, Oregon, 1904-1940: A Study in Immigrant Socialism. Arno Press, New York 1979.

Huotari, Juhani & Vehviläinen, Olli (Toim.),

Unkari. Maa, kansa, historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 871. SKS, Helsinki 2004.

Hurri, Olavi,

Kansanvaltaa rakentamassa. Sosialidemokraattisen työväenliikkeen historia Pohjanmaalla. Vaasa 1991.

Huttunen, Evert,

Sosialidemokraattinen puoluejohto ja kansalaissota. Helsinki 1918.

Hynynen, Pertti,

Liike ja linja. Toimitus: Juha Peltonen. Julkaisija Työväen sivistysliitto TSL ry. Työväen sivistysliitto, Helsinki1989.

Hyvönen, Antti,

Suurten tapahtumien vuodet 1917 – 1918. Pori 1957.

Suomen vanhan työväenpuolueen historia. Kansankulttuuri, Helsinki 1963.

Suomen kommunistinen puolue 1918 – 1924. Tampere 1968.

SKP:n maanalaisuuden vuodet 1920 – 1930-luvuilla. Kuopio 1971.

Hyvämäki, Lauri,

Sinistä ja mustaa. Tutkielmia Suomen oikeistoradikalismista. Helsinki 1971.

Valtioneuvosto 2. maailmasodan jälkeen”. Teoksessa Valtioneuvoston historia 1917 – 1966 II. Helsinki 1978.

Hyvönen, Antti,

SKP:n maanalaisuuden vuodet. Suomen työväenliikkeen historiaa 1920- ja 1930-luvuilla. Helsinki 1971.

Hämäläinen, Pekka Kalevi,

Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe: Suomen torpparikysymys vuosina 1909-1918. [The Crofter Problem in Finland]" by Viljo Rasila [Book Review]. Bloomington, Indi.: American Historical Association American Historical Review, 1974

Hölttä, Outi,

Suomen puolueiden organisaatiot 1918–39. Julkaisuja C: 17. Turun yliopiston poliittisen historian laitos, Turku 1982.

Idman, K.G.,

Maamme itsenäistymisen vuosilta. Porvoo 1953.

Ignatius, H.,

Sortovuosista itsenäisyyteen. Muistelmia. Helsinki 1927.

Iivari, Ulpu,

Kansanvallan puolustajat. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 100 vuotta. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu 2007.

Immerman, Richard H.,

John Foster Dulles: Piety, Pragmatism, and Power in U.S. Foreign Policy. Wilmington, Delaware, 1993

Immonen, Kari

Ryssästä saa puhua … Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918 – 39. Otava, Keuruu 1987.

Iriye, Akira,

The Cambridge History of American Foreign Relations: Volume 3, The Globalizing of America, 1913-1945. Cambridge UP, 1995.

Isohanni, Eino,

Kannuksen kansakoulun vaiheista. Kokkola 1952.

Silta kotiseudulle. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973.

Itsenäistymisen vuodet 1917 – 1920 I,

Itsenäistymisen vuodet, osa: Irti Venäjästä. Pertti Luntinen ja Turo Manninen. VAPK-Kustannus & Valtionarkisto, Helsinki 1992.

Itsenäistymisen vuodet, osa 2: Taistelu vallasta. Ohto Manninen, Sampo Ahto, Juhani Piilonen ja Rainer Knapas. VAPK-Kustannus & Valtionarkisto, Helsinki 1993.

Itsenäistymisen vuodet, osa 3: Katse tulevaisuuteen.  Pertti Haapala, Juhani Piilonen, Jukka-Pekka Pietiäinen. VAPK-Kustannus & Valtionarkisto, Helsinki 1992.

Itsenäistymisen vuodet Keski-Pohjanmaalla.

(Toim.) Toivo Sandkvist. KP-paino, Kokkola 1991.

Jacobs, Meg,

Pocketbook Politics: Economic Citizenship in Twentieth-Century America (Politics and Society in Twentieth Century America). Princeton University Press 2007.

Jakobson, Max,

Kuumalla linjalla. Suomen ulkopolitiikan ydinkysymyksiä. 1968

Diplomaattien talvisota. Suomi maailmanpolitiikassa 1938 – 1940. Juva 1980.

Vuosisadan tilinpäätös I – II. (1991 – 2001)

Kohtalon vuodet. Suomi nousi, taipui ja selvisi. WSOY, Porvoo (2008).

Jellavich, Barbara,

History of Balkans. Twentieth Century. Vol. 2. Cambridgen University Press, 1983

James, Henry Ammon,

Communism in America. Kessinger Publishing, 2010.

Jenkins, Roy and Schlesinger, Arthur M.,

Franklin Delano Roosevelt: The American Presidents Series: The 32nd President, 1933-1945. Times Books  2003.

Jermo, Aake,

Kun kansa eli kortilla. Reportaasi lähimenneisyydestä. Otava 1974.

Jian, Chen,

Mao’s China and the Cold War. The University of North Carolina Press, 2000.

China's Road to the Korean War: Making of the Sino-American Confrontation, 2004.

Jokela, Arto,

Uudet jäsenet radikalisoivat Metalliliittoa. Ahjo - Metallityöväen Liiton jäsenlehti Ahjo, 37.2.2008.

Jokinen Kimmo ja Saaristo Kimmo,

Suomalainen yhteiskunta. Sanoma Pro, 2006.

Jokinen, Urho,

Taistelu SKP:n päälinjasta. – SKP:n kohtalon vuosikymmenet 1. Kirjapaino Kursiivi Oy. Helsinki. 1985.

Jokipii, Mauno,

Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940 – 1941.  Keuruu 1987.

Jatkosodan synty. Suomi etsiytyy Saksan valtapiiriin. Teoksessa "Talvisodasta jatkosotaan", toim. Jarl Kronlund.. Suomen sotahistorian komissio ry & Gummerus, Jyväskylä 1991.

Suomi etsiytyy Saksan etupiiriin. Teoksessa "Talvisodasta jatkosotaan", Toim. Jarl Kronlund. Suomen sotahistorian komissio ry & Gummerus, Jyväskylä 1991.

Jokisalo, Jouko,

Kansallissosialismin ideologia. Snellman-instituutin A-sarja 17. Snellman-instituutti, Kuopio1995.

Suomi toisessa maailmasodassa. Teoksessa Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historia. Toim. Erkka Railo ja Ville Laamanen. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Jokisipilä, Markku,        

Edwin Linkomiehen poliittinen toiminta 1943 – 1946. Turku 1997.

Judt, Tony,

Postwar: A History of Europe Since 1945, 2005.

Julkunen, Seppo,

Suomen ja Saksan keskinäisten suhteiden myytit ja todellisuus. Teoksessa "Talvisodasta jatkosotaan", toim. Jarl Kronlund. Suomen sotahistorian komissio ry & Gummerus, Jyväskylä 1991

Junger, Yngve,

Befolkningsrörligheten i Karlebynedjen. Några huvuddrag och utvecklingslinjer från mitten av 1700-talet till och med år 1920. Tutkimuksia. Undersökningar 46. Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry. Karleby 1990.

Jussila, Osmo,

Terijoen hallitus 1939 – 1940. WSOY, Juva 1985.

Suomen tie 1944 – 1948. Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa. WSOY, Juva 1990.

Jussila, Osmo et al.,

Suomen poliittinen historia 1809 - 2006. WSOY, Juva 1996.

Suomen historian suuret myytit. WSOY

Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo, Nevakivi, Jukka,

From Grand Duchy to a modern state: A political history of Finland since 1809. London: Hurst & Company, 1999.

Jutikkala, Eino,

Poliittisia ilmastoja ja ilmastonvaihteluita. Suomalainen Suomi 2, 1955.

Suomen talonpojan historia. Helsinki 1958.

Maaliskuun vallankumouksesta 1917 toukokuun paraatiin 1918. Teoksessa Suomen vapaussota 1918. Kartasto ja tutkimusopas. WSOY, Porvoo 1995.

Suomen vapaussota. Julkaistu teoksessa Suomen vapaussota 1918. Kartasto ja tutkimusopas. Toim. Juhana Aunesluoma ja Martti Häikiö. Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön julkaisu/WSOY 1995.

Jutikkala, Eino, Pirinen, Kauko,

Suomen historia. Weiling+Göös. Helsinki 1966.

Juuti, Petri,

SINISTÄ PUNAISTA MUSTAA Näkökulmia Suomen 1930-40-lukujen poliittiseen historiaan. Tampere University Press, ePublications – Verkkojulkaisut,   urn.fi/urn:isbn:951-44-6336-6 (15.7.2012)

Juutilainen, Jukka (toim.),

Näkökulmia talouspolitiikkaan 1920- ja 1930-luvuilla. Turun yliopisto, Poliittinen historia, Julkaisuja E, 4/81,

Juva, Einar,

Suomen vapautumisen historia maaliskuun vallankumouksesta 1917 toukokuun kuudenteentoista 1918. Helsinki 1938.

P.E. Svinhufvud, I. Porvoo 1957.

Juva, Einar – Juva, Mikko,

Juva, Einar W., Juva; Mikko: Suomen kansan historia IV. Tie itsenäisyyteen ja itsenäisyyden aika. Keuruu 1977.

Jyränki, Antero,

Presidentti. Tutkimus valtionpäämiehen asemasta Suomessa v. 1919 – 1976. Suomalainen lakimiesyhdistys, Vammala 1978.

Jääskeläinen, Mauno,

Itä-Karjalan kysymys. 1962.

Kansalaissodan myllerryksessä. Helsinki 1967.

Itsenäisyyden ajan eduskunta 1919 – 1938. Suomen kansanedustuslaitoksen historia VII. Helsinki 1973.

Keskustapolitiikan aika. Teoksessa Valtioneuvoston historia 1917 – 1966 I. Helsinki 1977.

Vähemmistöhallitukset. Teoksessa Valtioneuvoston historia 1917 – 1966 I. Helsinki 1977.

Sodanjälkeinen eduskunta 1945 – 1963. Suomen kansanedustuslaitoksen historia VIII. Helsinki 1980.

Kairinen, Paavo,

Marttisen miehet: asekätkijäveljet. WSOY, Porvoo 1987.

Kaledin, Eugenina,

Daily Life in the United States, 1940-1959: Shifting Worlds (The Greenwood Press Daily Life Through History Series). Greenwood 2000.

Kalela, Jorma,

Taistojen taipaleelta. Paperityöläiset ja heidän liittonsa 1906 – 1908. Tampere 1981.

Pulapolitiikkaa. Valtion talous- ja sosiaalipolitiikka Suomessa 1923 – 1933. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Helsinki 1987

Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Valtion painatuskeksus, Helsinki 1989.

Kallenautio, Jorma,

Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917 – 1955. Tammi1985.

Kalliokoski, Viljami,

Maa on ikuinen. Viljami Kalliokosken 60-vuotisjulkaisu. Toim. Eino Isohanni ja Alfred Salmela. Kokkola 1954.

Eräitä piirteitä Oskari Tokoista. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973

Kallis toveri Stalin!. Komintern ja Suomi,

(Toim.) Natalia Lebedeva Kimmo Rentola ja Tauno Saarela. Edita. Helsinki 2002.

Kannisto, Niko,

Itsenäisyyden käsite ja tulkinnat sosiaalidemokraattisessa liikkeessä vuosina 1918–1924. Historiallinen Aikakauskirja 2/2011.

Kansan Tahto,

70 vuotta taistelua työväen sananvapauden puolesta. Oulu 1976.

Kansasta kansan hyväksi – Av folket för folket,

Suomen huolto, 1952.

Karemaa, Outi,

Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä. Venäläisviha Suomessa 1917-1923. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1998.

Kares, Olavi,

Kansankirkkomme ja sosialistinen työväenliike.WSOY, Porvoo 1967.

Kari, Matti,

Ammattiyhdistysliike Saksassa, Englannissa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa,, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Suomessa ja Kansainväliset työväenjärjestöt. V. Suomi 1. Kotka 1917.

Karlsson, Klas-Göran,

Vaino ja vaikeneminen: Neuvostohallinnon sota omia kansalaisiaan vastaan.

Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Like, Suomen rauhanpuolustajat, Helsinki 2005.

Kaufman, Joyce, P,

A Concise History of U.S. Foreign Policy. Rowman & Littlefield Publishers, 2010

Kauppinen, Akseli,

Katsaus Muurmannin legioonaan. Muurmannin legioonan parissa. Teoksessa Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. A. Halonen (Toim.). Superior, Wis. 1928.

Kauranne, Antti,

Senaatin ratsupoliiseista Marskin rakuunoiksi, Porvoon reserviupseerikerho, 2010.

Kautsky, Karl,

Erfurtin ohjelma. Suom. kari, J.K.,Tampere 1906.

Karl  Marxin taloudelliset opit. Pori 1906.

Yhteiskunnallinen valankumous. Suom. Väinö Tanner, Pori 1906.

Sosialidemokratia ja maatalouskysymys. Saksasta suomentanut  Ari Kontu. Tampere 1906.

Parlamentarismi, kansanlainsäädäntö ja sosialidemokratia. Suom. Erl. Aarnio. Tampere 1907.

Tie valtaan. Suom. Elr. Aarnio, Helsinki 1909.

Keegan, John,

The Second World War. Penguin 2008.

Kegley, Charles W. Jr., and Kenneth L. Schwab, Kenneth, Ed.,

After The Cold War: Questioning The Morality Of Nuclear Deterrence. Council of Foreign Affairs. USA 1991.

Kelley, Robin D. G. and Lewis, Earl,

To Make Our World Anew: Volume II: A History of African Americans Since 1880. Oxford University Press, USA  2005.

Kennan, Georg, F.,

Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston 1961.

Kennedy, David M.,

Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945. Oxford History of the United States, USA 2001.

Kero, Reino,

Pessimistin ja optimistin näkemykset venäjän vallankumouksen onnistumismahdollisuuksista syksyllä 1918. Oskari Tokoin ja Santeri Nuortevan kirjeenvaihtoa yli Atlantin. Turun Historiallinen Arkisto XXVII. Turku 1972.

Migration from Finland to North America between the United States Civil War and the First World War. Reprint of Annales Universitatis Turkuensis Ser B - Tom. 130. Migration Studies C 1. Institute for Migration. Turku 1974.

Suomalaisten siirtolaisten “Vapaa Amerikka”. THArk 30.Turun Historiallinen Arkisto 30. Professori Arvo Viljannin muistoa kunnioittaen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 1975.

Suuren lännen suomalaiset. Keuruu 1976.

Suureen länteen. Siirtolaisuus Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 1. Siirtolaisinstituutti. Turku 1996.

Suomalaisia Pohjois-Amerikassa. Siirtolaiselämää Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 2.  Siirtolaisinstituutti Turku 1997. 

Kero, Reino, Kostiainen, Auvo, Vainio

Different kinds of migrations from and to Toholampi Commune in the years 1870 – 1889. An Intorduction to preliminary research report. Turku 1973.

Kero, Reino & Kostiainen, Auvo & Virtanen, Keijo,

Uuden maailman jättiläinen. Yhdysvaltain historia. Otava, Helsinki 1991.

Kershaw, I and Lewin M., (Ed.)

Stalinism ja Nazism. Cambridge 1997.

Keränen, Jorma (Toim.),

Suomen itsenäistymisen kronikka. Gummerus, Jyväskylä 1992.

Keränen, Seppo,

Moskovan tiellä. Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945 – 1980. Otava VUOSI

Ketola, Eino,

Oskari Tokoin toiminta vuosina 1917 – 1918. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973.

Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venä-jän vallankumous 1917. Helsinki 1987.

Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen itsenäisyyspolitiikka kesällä 1917. Teoksessa: Vallankumous 1917; Tutkielmia Venäjän vallankumouksen vaikutuksista Suomessa ja imperiumin muilla reuna-alueilla. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1/1987, Helsinki 1987.

Ketonen, Oiva,

Kansakunta murroksessa. Kesä 1918 ja sen tausta. Porvoo 1983.

Kettunen, Pauli,

Den finländska socialidemokratins demokratiuppfatning mellan inbördeskrig och lappororelsens framtid. Historisk Tidskrift för Finland 1980.

Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimuksia sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918 – 1930. Historiallisia tutkimuksia 138. SHS. Jyväskylä 1986.

Suojeluskunnat ja suomalainen kansanvalta. Teoksessa Raja railona. näkökulmia suojeluskuntiin. Toim. Risto Alapuro. WSOY, Porvoo 1998

Khalidi, Rashid,

Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East. Beacon Press, 2010.

Kinnunen, Kaisa,

Suomi-Neuvostoliitto-Seuran historia 1944 – 1974. Suomi-Venäjä-Seura, Jyväskylä, 1998.

Kinvig, Clifford,

Churchill’s Crusade. The Brittish Invasion of Russia 1918 – 20. Hambedon. Norfolk 2006.

Kirby, D. G.,

Finland in the Twentieth Century. A History and Interpretation. University of Minnesota Press. Minneapolis 1979.

Kirkkinen, Heikki,

VENÄJÄN HISTORIA - Venäjän ja Neuvostoliiton historia. Otava, Juva 2006.

Kiviranta, Eero,

Muurmannin suomalainen legioona ja Oskari Tokoi. Työväen Sanomalehtiosakeyhtiö. Helsinki

Senaattori. Teoksessa Murroskausien mies Väinö Tanner 1881 – 1966. 100 vuotta Väinö Tannerin syntymästä. Toimituskunta. Simo Laaksovirta, Esa Lahtinen, Risto Reuna, Arvo Salo. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki 1981.

Klinge, Matti,

Vihan veljistä valtiososialismiin. Yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910- ja 1920-luvuilta. WSOY 1972.

Keisarin Suomi. Suomennos Marketta Klinge. Schildts. Helsinki 1997.

“Maa joka maksoi”. Teoksessa Tasavallan tiellä. Suomi Kansalaissodasta 2000-luvulle. Heikki Meinander. Ruotsinkielestä suomentanut Paula Autio. Schildts, 1999.

Knoellinger, Carl Erik,

Järjestösuhteet Suomen työmarkkinoilla. Porvoo 1959.

Koivukangas, Olavi,

Amerikansuomalaisen Raivaaja-lehden suhtautuminen Suomeen toisen maailmansodan aikana (129 – 209). Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja XX. Turun historiallinen arkisto XX. Turku 1967.

Kokkolan kaupungin historia IV osa,

Ajanjakso (1877 – 1945). Vaasa 1994.

Kolehmainen, John I.,

The Finns in America. A Bibliographical Guide to their History. Hancock, Michigan 1947.

Sow the Dolden seed. A History of the Fitchburg Finnish-American newspaper Raivaaja 1905 – 1955. Fitchburg 1955.

From Lake Erie´s Shores to the Mahoning and Mononghale Valleys. A History of the Finns in Ohio, Western Pennsylvania and West Virginia. New York Mills, Minn. 1977

The Finns in America and Finland: A Bibliography of the Writings of John I. Kolehmainen. Tiffin. Ohio: Heidelberg College [English, Finnish].

The Finns in America, a bibliographical guide to their history. [Hancock, Mich.]: Finnish American Historical Library, Suomi College.

Amerikan ääni kutsuu Suomea 1942 - 1945. Snellman-instituutti. Kuopio 1993. Perustuu kirjoittajan englanninkieliseen teokseen, joka käsittelee USA:n lyhytaaltoradiolähetyksiä Suomeen vuosina 1942 - 1945 ja 1951 -1953.

Komissarov, Juri,

Linja. Otava.

Kommunistinen Internationaali. Historiallinen katsaus,

Kustannusliike Edistys, Moskova

Korhonen, Keijo,

Naapurit vastoin tahtoaan. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan I. 1920 – 1933. Tammi, Helsinki 1966.

Turvallisuuden pettäessä. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan II. 1933 – 1939. Tammi 1971.

Korjus, Jaakko,

Vihtori Kosola. Legenda jo eläessään. WSOY 1976.

Kontio, Matti,

Neljäs valtiomahti. Porvoo 1956.

Koskela, Raija,

Oskari Tokoi kotiseutunsa kuvaajana. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973.

Koskimies, K.,

Itsenäisyyskysymyksemme. Helsinki 1917.

Kostiainen, Auvo,

"Punaisen Suomen” edustus Yhdysvalloissa vuonna 1918. Teoksessa Turun Historiallinen Arkisto XXVII. Turku 1972.

The Finns and the Crisis over “Bolshevization” in the Worker´s Party, 1924–1925.  In the Finnish Experience in the Western Great Lakes Region: New Perspectives. Michael J. Karni, Matti E. Kaups, Douglas J. Ollilla Jr. (Ed.). Vammala 1975.

Finnish-American Workmen´s Associations. In Old Friends – Strong Ties. Vilho Niittemaa, Jussi Saukkonen, Tauri Aaltio, Olavi Koivukangas (Editors). Vaasa 1976.

The Forging of Finnish-American Communism, 1917 – 1924. A Study in Ethnic Radicalism. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B. Tom 147. Turku 1978.

For or Against Americanization? The Case of Finnish Immigrant Radicals. American labor and Immigration History 1877 – 1920s: Recent European Research. Urbana 1983.

Santeri Nuorteva – kansanvälinen suomalainen. Summary: Santeri Nuorteva – An International Finn. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1983.

Loikkarit: Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Otava, Helsinki 1988.

Kotkan Saha- ja lautatarhatyöläisten ammattiosaston 50-vuotiskertomus:

Toim. Eno Laakso, Juho Turunen, Vilho Welling, Matti Huovila, Otto Autio, Heikki Laukkarinen, Saima Marjatta Karjalainen, Kalle Heikkilä. Kotka 1948.

Krekola, Joni,

Stalinismin lyhyt kurssi. Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926 – 1938.

Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 105. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS, Helsinki 2006.

Kroklund, Jari,

Suomen puolustuslaitos 1918 – 1939. Puolustusvoimien rauhanajan historia. WSOY, Porvoo 1990.

Kuisma, Markku,

Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000. Keuruu 2009.

Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914 – 1920.  WSOY, Helsinki 2010.

Kukkonen, Jukka - Heikka, Elina,

Punamustavalkea 1918 kuvat. Jyväskylä 2008.

Kunnas, Maria-Liisa,

Kansalaissodan kirjalliset rintamat eli kirjallista keskustelua vuonna 1918. SKS:n toimituksia 320, Vaasa 1976.

Kuusinen, Hertta,

Sodasta rauhaan (1941 – 1945). Kipinästä tuli syttyi. Muistiinpanoja Suomen Kommunistisen Puolueen 40-vuotistaipaleelta. Helsinki 1958.

Kuusinen, O.W.,

Suomen vallankumouksesta, itsekritiikkiä. Pietari 1918.

Ohjelmasta ja taktiikasta. Suomen työväen vallankumous 1918. Leningrad 1928.

The Finnish Revolution. London 1919.

Suomen työväenliikkeen opetuksia. Lappeenranta 1949.

Asian periaatteellinen puoli. Valittuja kirjoituksia ja puheita vuosilta 1905 – 1918. Kustannuskulttuuri Oy. Helsinki 1981.

Kylävaara, Keijo,

Vuosi seitsemäntoista. Reportaasi itsenäisen Suomen. Helsingin Sanomat. Helsinki 1967.

Kyvig, David E.,

Daily Life in the United States, 1920-1940: How Americans Lived Through the Roaring Twenties and the Great Depression. Ivan R. Dee, 2004.

Kähkönen, Sirpa,

Vihan ja rakkauden liekit: Kohtalona 1930-luvun Suomi. Otava, Helsinki 2010.

Käpy, Axel,

Sahateollisuus. Porvoo 1930.