Tutkimuskirjallisuus L - Ä

Laamanen, Ville,

Euroopan ideologiset rintamalinjat suomalaisin silmin. Teoksessa Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historia. Toim. Erkka Railo ja Ville Laamanen. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Lackman, Matti.

Taistelu talonpojasta. Suomen Kommunistisen Puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeisiin 1918 – 1939 .

Lafeber, Walter,

The American Age: United States Foreign Policy at Home and Abroad 1750 to the Present. W. W. Norton & Company; 2nd edition, 1994.

The Clash: A History of U.S.-Japan Relations. W W Norton & Co Inc.,1997.

America, Russia, and the Cold War, 1945-2002. McGraw-Hill 2002.

Lahti-Agutina, Eila

Olimme joukko vieras vaan: venäjänsuomalaisten vainouhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Siirtolaisinstituutti 2011.

Laine Y.K.,

Suomen Poliittisen työväenliikkeen historia II. Kahlittu demokratia. Tammi. Helsinki 1946.

Suomen Poliittisen työväenliikkeen historia III. Luokkataisteluun! Tammi. Helsinki 1946.

Lantta, Kimmo Juhani,

Sosialidemokraattinen puolue ja uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset valtiopäivillä 1907 - 1917. Helsingin yliopisto, Helsinki 1980.

Lappalainen, Jussi T.,

Itsenäisen Suomen synty. Jyväskylä 1971

Punakaartin sota 1 - 2. Punaisen Suomen historia 1918. Opetusministeriö. Valtion painatuskeskus Helsinki 1981.

Larmola, Yrjö,

 Poliittinen Eino Leino. Otava, Helsinki 1990.

Larson, R.V.,

”Oskari Tokoi, Finnish Trade Union Federation chairman”. Teoksessa: A. Zoedonis, W.L. Winter and M. Valgemäe (Eds.), Baltic History, Columbus Sate University Press, 1974 (203 – 218).

Lauerma, Matti,

Aktivistinen linja. Suomen ulkopolitiikan kehityslinjat 1809 – 1966. (Toim.). Ilkka Hakalehto. Porvoo 1966.

Laulajainen, Pertti,

Sosialidemokraatti vai kommunisti. Vaaliekologinen tutkimus Suomen poliittisen työväenliikkeen jakautumisesta kansalaissodan jälkeen. Mikkeli 1979.

Leffler, Melvyn P.,

For the soul of Mankind: The United States, the Soviet Uno and Cold War, Hill and Wang, 2008.

Lehen, Tuure,

Kansa ja valtio: Luentoja marxilaisen valtio-opin alkeista. Kansankulttuuri, Helsinki 1952.

Punaisten ja valkoisten sota. Kuopio 1967.

Leino, Olle,

Kuka oli Yrjö Leino. Tammi, Helsinki 1973.

Leino, Yrjö,

Kommunisti sisäministerinä. Helsinki 1958

Leinonen, Artturi,

Atlanttia ja Amerikkaa katsomassa. Porvoo 1938.

Lehtinen, Lasse,

Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944 – 1981. WSOY, 2002.

Lehtimäki, Kimmo,

Verner Lehtimäki. Punapäällikkö. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä 2005.

Leino-Kaukiainen, Pirkko,

Suomalaiskansallinen Kokoomus, osa 1. Suomalaisen puolueen ja Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. Suomen kansalliskirja, Helsinki 1994.

Leisiö, Väinö,

Kello viiden teellä eversti Tokoin luona. Hakkapeliitta.

Lemberg, Magnus,

Hjalmar J. Procopé – Isänmaanystävä ja maailmankansalainen. Suom. Kauko Kare ja Katariina Kare-Evans. Alea-kirja Oy, Gummeruksen kirjapaino, 1994.

Lepistö, Matti,

Oskari Tokoi työväenjohtajana. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973.

Oskari Tokoi ammattiyhdistysjohtajana. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojul-kaisu. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973.

Leppänen, Veli-Pekka,

Kivääri vai äänestyslippu? Suomen kommunistisen puolueen hajaannus 1964–1970, s. 149. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Edita, Helsinki 1999.

Leskinen, Jari,

Suljettu aika, Porkkala Neuvostoliiton tukikohtana vuosina 1944 - 1956, WSOY 2001.

Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti (Toim.)

Talvisodan pikkujättiläinen. WSOY 1999.

Jatkosodan pikkujättiläinen. WSOY 205.

Leskinen, Väinö

Asevelisosialismista kansanrintamaan. Politiikkaa kolmella kymmenluvulla. Kirjayhtymä 1967.

Letonmäki, Lauri,

Vallankumousoikeudet Suomessa. Suomen luokkasota, historiaa ja muistelmia. Toim. A. Halonen, Superior Wisconsin 1928.

Leuchtenber, William E.,

The Perils and Prosperity, 1914 – 1932. University of Chicago Press, Chicago, Ill. 1958.

Franklin D. Roosevelt and the new Deal, 1932 – 1940. New York 1963.

The Unfinished Century: America Since 1900. Little Brown and Company, MA, 1973.

A Troubled Feast: American Society Since1945. Little, Brown & Co., Boston, MA, 1982.

In the Shadow of DDR: From Harry Truman to Ronald Reagan. Cornell University Press, Ithaca, N.Y. 1984.

Lewin, Moshe,

Neuvostoliiton vuosisata. Englanninkielestä suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Like. Suomen rauhanpuolustajat, Helsinki 2006.

Lewkowicz, Nicolas,

The German Question and the International Order, 1943–48. Palgrave Macmillan 2010.

Lichtheim, Geroge,

Short History of Socialism. London 1970.

Lind, Michael,

The American Way of Strategy: U.S. Foreign Policy and the American Way of Life. Oxford University Press, USA 2008.

Lindblom, Olavi,

Punaista vai valkoista. Kirjayhtymä, 1969.

Lindeman, Sven,

Eduskunnan aseman muuttuminen 1917 – 1919. Suomen kansanedustuslaitoksen historia. Kuudes osa. Helsinki 1968.

Linnanmäki, Eila,

Espanjantauti Suomessa. Influenssaepidemia 1918–1920, 2005.

Link, Arthur, Et. al.,

The American People. A History. Vols. 1 – 2. Arlington Heights 1987.

Litwack, Leon,

The American Labour Movement. Prentice Hall. Englewood Cliff 1962.

Lockhart, R.H. Bruce,

British Agent. New York 1935

Louhikko, E. K.,

Katsaus metallityöntekijäin järjestystoimintaan. Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin Liitto 1899 – 1924. Tampere 1934.

Teimme vallankumousta. Helsinki 1943.

Lukkari, Matti,

Asekätkentä (3. täydennetty painos). Otava, Helsinki 1992.

Lumivuokko, J.,

Suomen ammatillinen liike vallankumouksessa. Suomen työväen vallankumous 1918. Asioita ja itsekritisointia. Julkaistu 10-vuotismuiston johdosta. Leningrad 1928.

Lundestad, Geir,

The United States and Western Europe since 1945: From ”Eempire” by Invitation to Transatlantic Drift. Oxford University Press, USA 2005.

East, West, North, South: Major Developments in International Politics Since 1945. Sage Publications Ltd., 2010.

Lunttinen, Pertti,

Autonomian vahvistamisyritys. Teoksessa Itsenäistymisen vuodet 1917 – 1920. Toim. Ohto Manninen. Helsinki 1992.

Luodesmeri, Varpu,

Amerikansuomalaisten työväenjärjestöjen suhtautuminen Suomesta vuoden 1918 sodan jälkeen tulleisiin siirtolaisiin. ”Hiljan Suomesta tulleitten tutkijakomiteat”. Turun Historiallinen Arkisto 29. Turku 1974.

Luukkanen, Arto,

Neuvostojen maa: Neuvostoliiton historia 1917–1991. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2004

Lyons, Eugene,

The Red Decade: The Classic Work on Communism in America During the Thirties. Simon Publications, New Edition 2001.

Lähteenkorva, Pekka & Pekkarinen, Jussi,

Idän etuvartio? Suomi-kuva 1918 – 1945. WSOY 2004.

Lähteenmäki, Maria,

Vuosisadan naisliike. Naiset ja sosialidemokratia 1900-luvun Suomessa. Sosi-alidemokraattiset Naiset. Helsinki 2000.

Lähteenmäki, Maria & Suoranta, Anu (Toim.),

Pitkänsillan tuolla puolen. Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Työväen Arkiston julkaisuja 5. Helsinki 2010.

Maddison, Angnus,

The World Economy: v. 1 & 2 combined (Development Centre studies). OECD 2006.

Magocsi, Paul Robert,

Multicultural History. Society of Ontario. Encyclopedia of Canada’s People.

Univesity on Toronto Press. Toronto 1999.

Majander, Mikko,

The Soviet View of Social Democracy. From Lenin to the End of Stalin Era. Teoksessa Communism: National & International. Ed. Tauno Saarela and Kimmo Rentola. Suomen Historiallinen Seura, Tampere 1998.

Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 1945 – 1954. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu 2007.

Malkasian, Carter,

The Korean War: Essential Histories. Osprey Publishing 2001.

Manninen, Ohto,

Valkoisen Suomen muotoutuminen. Historiallinen Arkisto 67, 402 - 471. Helsinki 1975.

Suur-Suomen ääriviivat. Kysymys tulevaisuudesta ja turvallisuudesta Suomen Saksa-politiikassa 1941. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1980

Itsenäistymisen vuodet 1917–1920, I–III, 1992 – 1993.

Vapaussota. Historiallinen Aikakauskirja 2/1993

Talvisodan salatut taustat. 1994.

Miten Suomi valloitetaan – puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 1939 – 1944. Edita 2008.

Manninen, Turo,

Vapaustaistelu, kansalaissota ja kapina. Studia Historica Jyväskyläensia 24. Jyväskylä 1982.

Järjestysvalta järkkyy. Teoksessa Itsenäistymisenvuodet 1917 – 1920. Irti Venäjästä. Toim. Ohto Manninen. Helsinki 1992

Kaartit vastakkain. itsenäistymisen vuodet 1917 – 1920. I. Teoksessa Irti Venäjästä. Toim. Ohto Manninen. Helsinki 1992.

Mansner, Markku,

Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa. Suomen työnantajain keskusliitto 1907 – 1940. Jyväskylä 1981.

Manthorpe, Jonathan,

Forbidden Nation: a History of Taiwan. Palgrave MacMillan  2008.

Marx, Karl & Engels, Friedrich,

Kommunistinen manifesti. Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Johdanto: Eric Hobsbawm. Johdanto englanninkielisestä teoksesta The communist manifesto: A modern edition, 1998. Vastapaino, Tampere 1998.

Matsson, Leo (Toim.),

Neljäkymmentä vuotta. Kuvauksia ja muistelmia amerikansuomalaisen työ-väenliikkeen toimintataipaleelta 1906 – 1946. Superior, Wisconsin 1946.

Mattila, Jukka I. & Kemppi, Jarkko,

Suomen vapaussota 1918. 2007.

Maude, George,

Aspects of Governing Finland. Peter Lang Publishing Inc., New York 2010.

Maynard, C. Sir, Major-General,

Murmansk Venture. Naval & Military Press. London 2010. (Original pub. 1928).

McCauley, Martin,

The Soviet Union 1917 - 1991. Longman History of Russia, 1995.

McCormick, James M.,

The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence. 2007.

McFarlne, Bruce,

Yugoslavia. Politics, Economics and Society. Pinter Publisher 1988.

Meinander, Henrik,

Tasavallan tiellä. Suomi Kansalaissodasta 2000-luvulle. Suomennos Paula Autio. Schildts, 1999.

Suomen historia. Linjat, rakenteet, käännekohdat. 2006.

Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Siltala 2009.

Melanson, Richard A. and David Mayers, Ed.,

Reevaluating Eisenhower. American Foreign Policy in the 1950’s, 1986.

Meltti, Väinö,

Kotkan Työväenyhdistys 1888 – 1938. Kappale Suomen työväenliikkeen historiaa. Kotka 1938.

Meri, Veijo,

Ei tule vaivalla vapaus. Suomi 1870 – 1920. Kustannusosakeyhtiö Otava.

Suurta olla pieni kansa. itsenäinen Suomi 1920 – 1940. Kustannusosakeyhtiö Otava (1990).

Metsälampi, Erkki,

Suomen sosialidemokraattisen puolueen politiikan ja ideologian kehityksen pääsisältö edustajakokousasiakirjojen valossa vuosina 1918-1952. Helsingin yliopisto. Helsinki 1980.

Metsälä, Tarmo,

Isänmaan puolesta: Suomalaisten taistelujen tiet ja tappiot 1939–1945. Gummerus, Helsinki 2002

Metsämäki, Mikko ja Petteri Nisula,

Aktivistit. Suomalaisten kansalaisliikkeiden tarina, 2006.

Mickelsson, Rauli,

Suomen Poliittiset puolueet. Historia, muutos ja nykypäivä. Vastapaino. Tampere 2007.

Mitchell, George,

The Iron Curtain: The Cold War in Europe. 2004.

Morgan, Philip,

Fascism in Europe, 1919–1945. Routledge, 2003.

Muilu, Heikki,

Venäjän sotilaat valkoisessa Suomessa. Atena 2010.

Murto, Eero,

Suomen pääministerin rooli 1917-1993. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 13. Hallintohistoriakomitea ja painatuskeskus , Helsinki 1994.

Mustala, Paavo,

Waris, Heikki. Vapaan huoltotyön järjestely Suomessa ja Suomen Huolto ry. Vapaan Huollon julkaisuja n:o 1. Forssa 1942.

Mylly, Juhani,

Suomen puolueet ja turvallisuuspolitiikka, yleisiä näkökohtia. Turun yliopisto, Poliittinen historia, Julkaisuja E, 2/84.

Maalaisliitto-keskustapuolueen historia 2. Maalaisliitto 1918 – 1939. Kirjayhtymä, Helsinki 1989.

Mylly, Juhani & Berry, Michael,

Politica parties in Finland. Essays in History and Politics. Uudistettu painos. Poliittinen historian julkaisuja C, Turun Mälkki, Juha: yliopisto. Turku 1987.

Mäkinen, Hugo L.,

Sota-arkiston kätköistä esiin noussut Tokoi-raportti. Työväen joululehti.1974, 26 – 29.

Mälkki, Juha,

Herrat, jätkät ja sotataito. Kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla "talvisodan ihmeeksi". SKS, Helsinki 2008.

Nash, Gary B.,

The American People. Creating a Nation and a Society. Harper & Row, New York 1986.

Nevakivi, Jukka,

Muurmannin legioona. Suomalaiset ja liittoutuneiden interventio Pohjois-Venäjällä 1918 – 1919. Helsinki 1970.

Ystävistä vihollisiksi. Suomi englannin politiikassa 1940 – 1941. Helsinki 1976.

Maanalaista diplomatiaa vuosilta 1944 – 1948. jolloin kylmä sota teki tuloaan Pohjolaan. Helsinki 1983.

Ratkaiseva välirauha 1944 – 1947: Miksi Suomea ei neuvostolaistettu? Historiallinen Aikakauskirja 3, 1993.

Zdanov Suomessa. Miksi meitä ei neuvostoliittolaistettu? Keuruu 1995.

Miten Kekkonen pääsi valtaan ja Suomi suomettui. Keuruu 1996.

Jatkosodasta nykypäivään  1944 – 2006”. Teoksessa Suomen poliittinen his-toria 1809 – 2006. 5. uudistettu painos WSOY, 2006

Nevanlinna, E.,

Sosialistien ”valtalaki”, esitys ja arvostelu. Suomalaisen puolueen vaalikirjasia 6. Helsinki 1917.

Newton, Jim,

Eisenhower: The White House Years. Doubleday, 2011.

Nieminen, Matti,

Ahdistettu kansakunta 1890 - 1917. Kansakunnan historia 5. Porvoo - Helsinki 1974.

Ninkovich, Frank,

Germany and the United States: The Transformation of the German Question since 1945, 1988.

Noponen, Martti,

Kansanedustajien sosiaalinen tausta Suomessa. Porvoo 1964.

Suomen eduskunnan jäsenistö 1907 – 1970. Tampereen yliopiston politiikan tutkimuslaitoksen tutkimuksia 15. Tampere 1970.

Norton, Mary Beth; Sheriff, Carol; Katzman, David M.; Blight, David W.; Chudacoff, Howard,

A People and a Nation: A History of the United States. Wadsworth Publishing, 2007.

Nurmio, Yrjö,

Suomen itsenäistyminen ja Saksa. Porvoo 1957

Nuorteva, Santeri,

Interventio kulissien takana. Teoksessa Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. A. Halonen (Toim.). Superior, Wis. 1928.

Nousiainen, Jaakko,

Suomen presidentit valtiollisina johtajina.WSOY, Juva, Juva.

Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY, Juva 1998.

Nygård, Toivo,

Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Keuruu 1978.

Suomalainen äärioikeisto maailmasotien välillä. Ideologiset juuret, järjestöllinen perusta ja toimintamuodot. Studia Historica Jyväskyläensia 25. Jyväskylä 1982.

Suomalaisten vastakohtaisuuksien jyrkentyminen sanomalehdistössä. Teoksessa Suomen Lehdistön Historia 2, Jyväskylä 1986.

Oittinen, R.H.,

Työväenkysymys ja työväenliike Suomessa. Toinen painos. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Turku 1954.

Oravala, Auk.,

Mauno Rosendahl. Elämäkerta. Porvoo 1922.

Ottanelli, Fraser M.,

The Communist Party of the United States: From the Depression to World

War II. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1991.

The Oxford History of Twentieth Century,

Ed. Howard, Michael and Louis, Roger Wm. The Oxford History of Twentieth Century, Oxford University Press, USA 2006.

J.K. Paasikiven päiväkirjat 1944 – 1956, osat 1 – 2,

(Toim.) Yrjö Blomstedt & matti Klinge. WSOY 1985 – 1986.

Paasivirta, Juhani, 

Suomen itsenäisyyskysymys 1917 I. Maailmanvallankumouksesta valtalakiin. WSOY, Porvoo 1947.

Suomen itsenäisyyskysymys II. Eduskunnan hajoituksesta itsenäisyysjulistuk-seen. WSOY, Porvoo 1949.

Suomen poliittisen työväenliikkeen kehitys. WSOY, Porvoo 1949

Ensimmäisen maailmansodan voittajat ja Suomi. Englannin, Yhdysvaltain ja Ranskan ja Suomen suhteita vv. 1918 – 1919. Porvoo 1961.

Suomen kuva Yhdysvalloista 1800-luvun lopulta 1960-luvulle. Ääriviivoja. Por-voo 1962.

Suomi ja Eurooppa. Autonomian kausi ja kansainväliset kriisit. 1809 – 1914. Helsinki 1978.

Suomi ja Eurooppa 1914 - 1939. Kirjayhtymä, Helsinki 1984.

Pienet valtiot Euroopassa. Historiallisia Tutkimuksia 139.Kirjayhtymä. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1987.

Suomi ja Eurooppa 1939–1956: Sotien ja murrosten ajanjakso. Kirjayhtymä Helsinki 1992.

Paasivuori, Matti,

Suomen ammattiyhdistysliike vv. 1914 – 1915. Työväen Kalenteri 1916.

Paastela, Jukka,

Sosialismin sanakirja. Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, Helsinki 1975.

The Finnish Communist Party in the Finnish Political System 1963-1982. Tampereen yliopisto, Tampere 1991.

Finnish communism under Soviet totalitarianism oppositions within the Finnish Communist Party in Soviet Russia 1918-1935, Kikimora 2003.

Paavolainen, Jaakko,

Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa I. ”Punainen terrori”. Helsinki 1967.

Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa II. ”Valkoinen terrori”. Helsinki 1967.

Vankileirit Suomessa 1918.

Suomen kansallinen murhenäytelmä. Punainen ja valkoinen terrori ja vanki-leirit . 1918, Helsinki 1974.

Väinö Tanner senaattori ja rauhantekijä. Elämäkerta vuosilta 1912 – 1923. Helsinki 1979.

Väinö Tanner patriootti. Elämänkerta vuosilta 1937 – 1966. Helsinki 1989.

Paavolainen, Olavi,

Kolmannen valtakunnan vieraana. Rapsodia. Gummerus 1937.

Risti ja hakaristi. Uutta maailmakuvaa kohti. Gummerus 1938.

Synkkä yksinpuhelu. Osa I. Päiväkirjan lehtiä vuosilta 1941 – 1944. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo 1946

Synkkä Yksinpuhelu. Osa II. Päiväkirjan lehtiä vuosilta 1941 – 1944. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo 1946.

Nykyaikaa etsimässä. Esseitä ja pakinoita. Otava 1990.

Paavonen, Tapani,

Suomalaisen protektionismin viimeinen vaihe. Suomen ulkomaankauppa- ja integraatiopolitikka 1945 – 1961. Suomen Historiallinen Seura 1998.

Painter, Nell Irvin,          

Creating Black Americans: African-American History and Its Meanings, 1619 to the Present.  Oxford University Press, USA 2006.

Palme, Dutt R.,

Internationaali. Katsaus internationaalin historiaan. Tampere 1972.

Palmgren, Raoul,

Vanhan työväenliikkeen kaunokirjallisuus I. Porvoo 1966.

Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (Toim.),

Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. WSOY Oppimateriaalit, Helsinki 2008.

Peltola, Juha,

Eteenpäin – kaksi amerikkalaista näkökulmaa talvisotaan. Teoksessa Sinistä punaista mustaa. Näkökulmia Suomen 1930 -40 –lukujen poliittiseen historiaan. Tampere University Press, ePublications – Verkkojulkaisut: urn.fi/urn:isbn:951-44-6336-6. Tampere 2005.

Peltonen, Matti,

Talolliset ja torpparit. 1992.

Peltonen, Ulla-Maija,

Punakapinan muistot: Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 657. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1996.

Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta.

Pernaa, Ville,

Tehtävänä Neuvostoliitto. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Helsinki 2002.

Pernaa, Ville ja Niemi, Mari,

(Toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Kleio. Helsinki: Edita, 2005.

Perälä, Reijo,

Lapuan Liike ja sanan mahti. Jyväskylä: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1998.

Pietilä, Hannu,

Kahdesti kuolemaantuomittu suomalainen. suomen postikorttiyhdistys Apollo. 11 (1991).

Pietilä, Jukka-Pekka,

Rudolf Holsti. Lehtimies, tiedemies, poliitikko 1881 – 1919. Weilin & Göös 1986.

Pietiäinen, Jukka-Pekka,

”Suomen ulkopolitiikan alku”, Itsenäistymisen vuodet 1917 – 1920, osa 3. Painatuskeskus, Helsinki 1993

Pihkala, Erkki,

Sopeutuminen rauhaan. Teollistuva Suomi. Teoksessa Taloushistoria 2.

(Toim.) Jorma Ahvenainen, Erkki Pihkala, Viljo Rasila. Helsinki 1982

Piilonen, Juhani,

Yhteinen vihollinen yhdistää 1908 – 1917. Lenin ja Suomi. 1. Helsinki 1987.

Seikkaperäistä puoluehistoriaa. Historiallinen Aikakauskirja 2/1987.

Rintamien selustassa. Itsenäistymisen vuodet 1917 – 1920. 2 taistelu vallasta. Helsinki 1993.

Pikkusaari, Jussi,

Työväenluokan ideologia: Demokraattinen ja reformistinen sosialismi. Tammi, Helsinki 1975.

Pilli, Arja,

Amerikansuomalaisten kirkollinen toiminta. Suomen siirtolaisuuden historia II. Aatteellinen toiminta. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisu no 12. Turku 1983.

Suomalainen lehdistö Pohjois-Amerikassa: Silta vanhasta kotimaasta uuteen. Suomen siirtolaisuuden historia III. Sopeutuminen, kulttuuritoiminta ja paluumuutto. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisu no. 12. Turku 1983.

Pipes, Richard,

Communism: A History. Modern Library Chronicles, 2005.

Pohjanmaa, Atte,

Sanan säilä taistelun tiellä. Puolen vuosisadan (1985 – 1945) taival Työmies – Suomen Sosialidemokraatin palstoilta nähtynä. Helsinki 1948.

Suurlakosta Venäjän vallankumoukseen. Teoksessa Suomen Sosialidemo-kraattinen työväenliike1899 – 1949. Helsinki 1949.

Sosialidemokraattinen puolue ja vuoden 1906 eduskuntauudistus. Suomen Sosialidemokraattinen työväenpuolue 1899 – 1949. Helsinki 1949.

Pollard, Robert A.,

Economic Security and the Origins of the Gold War. New York 1985.

Polvinen, Tuomo,

Suomi suurvaltojen politiikassa. Porvoo 1964.

Venäjän vallankumous ja Suomi 1917 – 1920 I. Helmikuu 1917 – toukokuu 1920. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo 1967.

Venäjän vallankumous ja Suomi 1917 – 1920 II. Toukokuu 1918 – joulukuu 1920. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo 1967.

Teheranista Jaltaan. Suomi kansainvälisessä politiikassa II. 1944. Juva 1988.

Jaltasta Pariisin rauhaan. Suomi kansainvälisessä politiikassa III. 1945 – 1947. Juva 1981.

J. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 3. 1939 – 1944. 1995.

Polvinen, Tuomo -  Hannu Heikkilä - Hannu Immonen,

J.K. Paasikivi Valtiomiehen elämäntyö I, 1870 – 1918. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva 1989.

J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 2, 1918 – 1939. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1992.

J. K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 3, 1939 – 1944. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1996.

J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 4, 1944 – 1948. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1999.

Procopè, Hjalmar,

Avustustoiminta Suomen hyväksi Yhdysvalloissa. Siirtokansan kalenteri 1941. Duluth, Minn., 1940.

Pulli, Eero, A.,

Pilvenpiirtäjäin varjossa. Helsinki 1938.

Pulma, Panu,

Kuntien itsehallinto, paikallinen demokratia ja valtio. Teoksessa: Selovuori, Jorma: Valta ja byrokratia Suomessa 1809-1990. Valtioneuvoston kanslia ja Edita, Helsinki. 1999.

Punanen, Sasu,

Helsingin Kivityötekijäin elämän varrelta. Hieman historiikkia, ei aivan vaka-vassa äänilajissa. Työn Juhla 1920.

Puntila, L.A.,

Suomen poliittinen historia 1809 – 1966. Helsinki 1971.

Pursiaisen, Christer,

Trotski. Gummerus, Jyväskylä 2011.

Railo, Erkka & Laamanen, Ville (toim.),

Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historiaa. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Railo, Pekka; Tuomikoski, Pekka (Toim),

Valkoisten vankina. Päiväkirja Kokkolan ja Tammisaaren punavankileireiltä. Minerva Kustannus Oy, 2011.

Rajala, Panu & Rautakallio, Hannu,

Petturin testamentti. Arvo Poika Tuomisen todellinen elämä. WSOY, Juva 1994.

Rantakari, K.N.,

Routavuodet. suomen historian käsikirja II. Helsinki 1949.

Rantala, Onni,

Suomen poliittiset alueet 1. Poliittisten aatteiden levinneisyys 1907-1958. Turku 1970.

Rantatupa, Heikki,

Elintarvikesäännöstely ja -huolto Suomessa vuosina 1914 – 1921. Studia Historica Jyväskyläensia 17. Helsinki 1979.

Rasila, Viljo,

Suomen torpparikysymys vuoteen 1908. Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus. Historiallisia tutkimuksia LIX. SHS. Kajaani 1961.

Kansaslaissodan sosiaalinen tausta. Helsinki 1968.

Suomen torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Suomen torppariyhdistys vuosina 1909 – 1918. Historiallisia tutkimuksia 81. Helsinki 1970.

Suomen poliittisen historian vuodet 1905 - 1919. Teoksessa: Suomen poliit-tinen historia 1809 - 1975, 2. osa, vuodet 1905 - 1975. Historian korkeakoulu. Porvoo - Helsinki - Juva 1976.

Ensimmäisen maailmansodan aika. Teoksessa Teollistuva Suomi. Suomen taloushistoria 2. (Toim.) Jorma Ahvenainen, Erkki Pihkala, Viljo Rasila. Helsinki 1982

Väestönkehitys ja sosiaaliset ongelmat. Teoksessa Teollistuva Suomi. Suo-men taloushistoria 2. Jorma Ahvenainen, Erkki Pihkala, Viljo Rasila (Toim.) Helsinki 1982.

Rautala, Onni,

Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY, Juva 1998.

Rautkallio, Hannu,

Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 1917-1918. Helsinki 1977.

Suomen suunta 1945 – 1948. Savonlinna 1979.

Suuri viha. Stalinin suomalaiset uhrit 1930-luvulla. Helsinki-Porvoo-Juva

Paasikivi vai Kekkonen. Suomi lännestä nähtynä 1945 – 1956. Helsinki 1990.

Kekkonen ja Moskova. Suomi lännestä nähtynä 1956 – 1962. Helsinki 1991.

Rayan, David,

US Foreign Policy in World History (The New International History). Routledge, 2000.

Rayback, Joseph G.,

A History of American Labor. Expanded and Updated. New York 1966.

Renshaw, Patric,

The Wobblies. The Story of Syndicalism in the United States. New York 1967.

Rentola, Kimmo,

Puutyöläisten keskitetty järjestötoiminta teollistumisen sosiaalista taustaa vasten 1800-luvulta vuoteen 1930. Espoo 1984.

Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945. Väitöskirja. WSOY, Juva 1994.

Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958. Otava, Helsinki 1997.

Suomi kylmässä sodassa. Teoksessa Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulko-suhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historia. Toim. Erkka Railo ja Ville Laamanen. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Reuna, Risto,

Puutyöläisten historia 1. Puutyöläisten keskitetty järjestötoiminta teollistumisen sosiaalista taustaa vasten 1800-luvulta vuoteen 1930. Espoo 1984.

Rich, Norman,

Great Power Diplomacy: Since 1914. McGraw-Hill, 2002.

Riihinen, Olavi,

Ammattiyhdistysliike ja aatteet: Suomen Rautatyöläisten Liiton ideologinen kehitys 1906 – 1917. Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Monistesarja N:o 2. Helsinki 1965.

Rinta-Tassi, Osmo,

Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen Hallituksena. Punaisen Suomen historia 1918. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1986.

Rislakki, Jukka,

Maan alla: Vakoilua, vastarintaa ja urkintaa Suomessa 1941-1944. Love Kirjat, Helsinki 1985.

Roberts, Priscilla,

Behind the Bamboo Curtain: China, Vietnam, and the Cold War, 2006.

Roiko-Jokela, Heikki,

Liittolaisia etsimässä: Suomen turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot 1918 – 1939. Teoksessa Siperiasta siirtoväkeen. 1996.

Ryti, Risto,

Risto Rytin puolustus. Toim. Kyösti Lallukka. Tietokalervo, Helsinki 1989.

Ryömä, Hannes,

Vallankumousvuoden tapahtumista 1918. Helsinki 1918.

Saarela, Tauno,

Suomalaisen kommunismin synty 1918 – 1923. Kansan Sivistys Liitto KSL r.y. Tampere 1996.

Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923 – 1930. SKS. Helsinki 2008.

Saarinen, Oiva W.

Between a rock and a hard place: A Historical Geography of the Finns in the Sudbury Area. Wilfrid Laurier University Press. Waterloo. Ontario 1993.

Sakwa, Richard,

The rise and fall of the Soviet Union, 1917–1991. Routledge 1999.

Salkola, Marja-Leena,

Julistaja ja poliitikko. Yrjö Mäkelinin elämä ja toiminta. Tammi, Helsinki 1967.

Työväenkaartien synty- ja kehitys punakaarteiksi 1917 – 1918 ennen kansalaissotaa 1. Punaisen Suomen historia 1918. Opetusministeriö. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1985.

Työväenkaartien synty- ja  kehitys punakaarteiksi 1917 – 1918 ennen kansalaissotaa 2. Punaisen Suomen historia 1918. Opetusministeriö. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1985.

Salminen, Esko,

Aselevosta kaappaushankkeeseen. sensuuri ja itsesensuuri Suomen lehdissä 1944 – 1948. Otava, 1979.

Porkkalan palautuksesta noottikriisiin. Lehdistökeskustelu Suomen idänpolitiikasta 1955 – 1962. Otava 1982.

Salminen, Juhani,

Asevelijuntta. Kertomus asevelisukupolven kommunismin vastaisesta taistelusta 1940 – 1959. Jyväskylä 1996.

Salminen, Vesa,

Laillisuuden esitaistelija ja oman edun tavoittelija – Kuusinen ja toinen sortokausi. Nuori Otto Ville Kuusinen 1881 – 1920. Vesa Salminen (Toim.). Jyväskylä 1970.

Salokangas, Raimo,

Puoluepolitiikka ja uutisjournalismi muuttuvilla lehtimarkkinoilla. Teoksessa

Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan. Suomen lehdistön historia. Kustannuskiila, Kuopio1987.

Itsenäinen tasavalta. Teoksessa Suomen historian pikkujättiläinen. WSOY, Uudistettu laitos WSOY 2003.

Salokorpi, Hannu,

Pietarin tie. Suomalainen puolue ja suomettarelainen politiikka helmikuun manifestista Tarton Rauhaan 1899 – 1920. SHS, Helsinki 1988.

Salomaa, Erkki,

Tavoitteena kansanvalta. Suomen itsenäisyysliikkeen vaiheita 1944 – 1960. Kuopio 1964.

Yrjö Sirola. Sosialistinen humanisti. Kuopio 1966.

Työväenliike ja Suomen itsenäisyys. Kansankulttuuri Oy. Satakunnan Kirjateollisuus Osakeyhtiö. Pori 1967.

Salomaa, J.E.,

Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen historia. Jyväskylä 1937.

Salomaa, Markku,

Punaupseerit. Porvoo 1992

Salonen, Rauno,

Henkilöitä matkani varrelta. Mediaprint, 2007.

Sandle, Mark,

Communism. Longman, Harlow 2006

Santeri Alkion pöytäkirjat,

PROFEETTA, 1914 – 198. Toim. Kari Hokkanen. EDITA. Helsinki 2012.

Santonen, Auvo,

Kansainvälinen, Utopioita ja vallankumouksia – työväenliike vuoteen 1945. Espoo 1988.

Saressalo, Lassi,

Pois Suomesta. Itsenäistymisen kasvukipuja. Traff Kustannus, Tampere 2010.

Sariola, Sakari,

Amerikan kultalaan. Amerikansuomalaisten siirtolaisten sosiaalihistoriaa. Hel-sinki 1982

Sayigh, Yezid and Shlaim, Avi, Ed.

The Cold War and the Middle East. Oxford University Press, USA 1997.

Schneider, Gregory L.,

Conservatism in America since 1930: A Reader. NYU Press, 2003.

Schulzinger, Robert D.,

U.S. Diplomacy Since 1900. Oxford University Press, USA 2007.

A time for War: The United States and Vietnam, 1941 – 1975. Oxford University Press, USA 1999.

Schwartz, Andrew,

America and Russo – Finnish War. Washington D.C. 1960.

SDP 50 vuotta: suurjuhla Messuhallissa 30.10.1949.

Suomen sosialidemokraattinen puolue. Helsinki 1949.

Selen, Kari,

Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918 – 1944. WSOY, Helsinki 2001.

Seppinen, Ilkka,

Talvisodan talous – ensimmäinen askel rauhasta sotaan. Kansakunta sodassa 1. Sodasta sotaan. (Toim.) Silvo Hietanen. Helsinki 1989.

Seppinen, Jukka,

Neuvostotiedustelu Suomessa 1917–1991: Strategia ja toiminta. Ajatus, Helsinki 2006.

Vaaran vuodet? Suomen selviytymisstrategia 1944–1950. Minerva, Jyväskylä 2008

Seppälä, Raimo,

Pelon vuodet. Arvo “Poika” Tuomisen salaista kirjeenvaihtoa Tukholmasta 1944 – 1956. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki1983.

Seppänen, Esa,

Venäjä vanha tuttu, vaan niin vieras - Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat. Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki 2010.

Shannon, David,

The Sosialist Party of America. A History. New York 1955.

Shifflett, Crandall and Balkin, Richard,

Victorian America, 1876 to 1913 (Almanacs of American Life). Facts on File 1996.

Siltala, Juha,

Lapuan liike ja kyyditykset. 1930. Otava, Keuruu 1985.

Sisällissodan psykohistoria. Otava, Helsinki 2009.

Sihvonen, Riitta,

Kysymys korkeimman vallan käytöstä. Eduskunnan kirjasto. Helsinki 1997.

Silverberg, K.W.,

Sosialidemokratia ja sosialismi. Kansan Kirjapaino. Kuopio 1922.

Sirola, Yrjö,

Ulkoasiain valtuutettuna vallankumoushallituksessa. Mustelmia ja mietelmiä. Teoksessa Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. (Toim.). A. Halonen. Superior, Wis. 1928.

Sihvonen, Riitta,

Valtaistuin vapaana kysymys korkeimman vallan käytöstä 1917 – 1919. Eduskunnan kirjasto. Helsinki 1997.

Simola, Matti,

Ratakatu 12. Suojelupoliisi 1949 – 2009. WSOY

Sisällissodan pikku jättiläinen,

Pertti Haapala ja Tuomas Hopu. WSOY, Porvoo 2009.

Sitkoff, Harvard,

A New Deal for Blacks. The Emergence of civil Rights as a National Issue. The  Depression Decade. Oxford University Press, New York, N.Y. 1978

Sivonen, Lauri,

Maanpakolaisen kirjeet. Suomen kuvalehti. 49/ 1984, 68 – 71.

Smith, Tony,

America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy (Expanded Edition). Princeton University Press, 2012.

Smith, Tony & Richard C. Leone,

America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century. Princeton University Press, 1995.

Soebel, Robert,

The Origins of Interventionism. The United States and Russo-Finnish War. New York 1960.

Soikkanen, Hannu,

Työväenliike ja oikeustaistelu. Venäläinen sortokausi suomessa. Teoksessa Historiallinen Aitta XIV. Toim. Päiviö Tommila. Porvoo 1960.

Työväenliikkeen jakautumisongelma itsenäisyyden alkuvuosina. Turun Historiallinen  Arkisto XV. Turku 1960.

Työväenliike ja oikeustaistelu. Venäläinen sortokausi Suomessa. Historian Aitta. Toim. Päiviä Tommila. Porvoo 1960.

Sosialismin tulo Suomeen. Ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti. Porvoo 1961.

Sosiaalidemokraatti vai kommunisti. Suomalainen Suomi 1961.

Kunnallinen itsehallinto, kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinnon perusta. Helsinki 1966.

Eero Haapalainen. Tiennäyttäjät 2. Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Hannu Soikkanen (Toim.). Rauma 1967.

Miksi revisionismi ei saanut kannatusta vanhassa työväenliikkeessä. Teoksessa Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. Helsinki 1967

Kansalaissota dokumentteina. 1 – 2. Valkoisten ja punaisten sanankäyttöä. Tammi, Helsinki 1967.

Kohti Kansanvaltaa I. 1899 – 1937. Suomen Sosialidemokraattinen puolue 75 vuotta. Vaasa 1975.

Vasemmisto ja suojeluskunnat. Teoksessa Raja railona. Näkökulmia suojelus-kuntiin. Toim. Risto Alapuro. WSOY, Porvoo 1998.

Soikkanen, Timo,

SKP:n ja muiden vasemmistoradikaalien turvallisuuspoliittisen asennoitumisen kolme vaihetta 1919 – 1939. Historiallinen aikakausikirja 4/1978.

Kansallinen eheytyminen - myytti vai todellisuus? Ulko- ja sisäpolitiikan linjat ja vuorovaikutus Suomessa vuosina 1933 – 1939. Juva 1984.

Suomenpuoluekentän rakenne. Turun yliopisto, Poliittinen historia, Julkaisuja E, 3/82.

Sosialidemokraattinen Puolue 25 vuotta. Muistojulkaisu.

Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta Helsinki 1924. Tampere 1924.

Spargo, John,

Bolshevism. The Enemy of Political and Industrial Democracy. Millibuch

Stone, Norman,

The Atlantic and Its Enemies: A History of the Cold War. Basic Books Press 2010.

Stueck, Jr. William W.,

The Korean War: A New Diplomatic and Strategic History. Princeton University Press, 2002.

Suistola, Jouni,

Kylmä sota paleltaa. Kylmän sodan alku Suomen johtavassa sanomalehdistössä. Studia Historica Septentrionalia 24. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1994.

Sulkanen, Elis,

Kapitalismi koetuksella: Rooseveltin elvytysohjelma Yhdysvalloissa. Johdannon kirjoittanut Oskari Tokoi. Tampere : Sos.-dem. puoluetoimikunta, 1934. Mikrofilmattu.

Sulkanen, Elis,

Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia. Raivaaja Publishing Company, Fitchburg, Mass. 1951.

Sulkanen, E., Halonen A.,

Kominternin politiikan vararikko. Fitchburg, Nass. 1930

Sundström, Leif,

Fasismi. Like, Pystykorva sarja, Helsinki 2007.

Suny, Ronald Grigor,

Soviet experiment : Russia, the USSR, and the successor states. Oxford University Press, New York 2011.

Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen rakenne,

Toim. Ville Pernaa, Mari K. Niemi. Edita. Helsinki 2008.

Suomen historian pikkujättiläinen,

Päätoimittaja: Seppo Zetterberg; kuvatekstit: Veikko Kallio; kartat: Pentti Papunen ja Anja Jelonen.WSOY. Helsinki  2003.

Suomen työväenliikkeen historia,

(Toim.) Lauri Haataja, Seppo Hentilä, Jorma Kalela, Jussi Turtola. Työväen Sivistysliitto. Kansan voima Oy. Joensuu 1976.

Suomen valtion rautatiet 1862 – 1912, I - II. Helsinki 1912, 1916.

Suomen vuosisata,

Toim. Kristiina Andersson ja Vesa Helin, 1999.

Suomi 75,

Itsenäisen Suomen historia 1. Rajamaasta tasavallaksi. Kirj. Osmo Apunen. Weiling+Göös, Jyväskylä 1992.

Itsenäisen Suomen historia 2. Tasavalta hakee suunta. Kirj. Kari Selen, Weiling+Göös, Jyväskylä 1992.

Itsenäisen Suomen historia 3. Suomi toisessa maailmasodassa, Kirj. Ohto Manninen; Talouskasvu ja yhteiskuntamurros, Kirj. Erkki Pihlaja. Weiling+Göös, Vantaa 1992.

Suomi, Juhani,

Myrrysmies. Urho Kekkonen 1936 – 1944. Otava, Keuruu 1986

Vonkamies. Urho Kekkonen 1944 – 1950. Otava, Keuruu 1988

Kuningastie. Urho Kekkonen 1950 – 1956. Otava, Keuruu 1990

Kriisien aika. Urho Kekkonen 1956 – 1962. Otava, Keuruu 1992

Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteet ja kansallisen yhteisymmärryksen historia.

(Toim.) Erkka Railo ja Ville laamanen. Kleio-sarja, Edita, Porvoo 2010.

Sutter, Robert, G.,

The United States in Asia. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham  2008.

US. – Chinese Relations: Prelious Past, Pragmatic Present. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2010.

Suur-Lohtajan historia II, Vuodet 1809 – 1917.

Kirjoittaneet: Leevi Junkala, Maria Niemelä. Suur-Lohtajan historiatoimikunta. Kokkola 1977.

Syrjälä, F. J.,

Historia-aiheita Ameriikan suomalaisesta työväenliikkeestä. Fitchburg, Mass. 1926.

Säilä, Frans W,

Tilikertomus Suomen avustustoiminnasta Fitchburgissa ja sen ympäristössä.

Työssä Suomen hyväksi. Muistoalbumi Suomen avustustoiminnasta Uuden - Englannin valtioissa 1939 – 1941. Toim. Fitchburgin ja ympäristön Suomen Avustustoimikunta. Fitchburg, Mass. 1941

Talvi, Veikko,

Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen. Kymi Osakeyhtiön historia 1872 – 1917. Kouvola 1979.

Tamminen, Kalevi,

Kansakoulun uskonnonopetussuunnitelma vuosina 1912 – 1939. WSOY, Helsinki 1967.

Tanner, Väinö,

Kuinka se oikein tapahtui? Vuosi 1918 esivaiheineen ja jälkikirjoituksineen. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

Työväki eduskunnassa. Sosialidemokraattinen työväenpuolue 1899 – 1949. Helsinki 1949.

Suomen tie rauhaan 1943 – 1944. Helsinki 1952.

Tanskanen, Aatos,

Venäläiset Suomen sisällissodassa vuonna 1918, Acta Universitatis Tamperensis ser A, vol 91, Tampereen Yliopisto. Tampere 1978.

Tarkka, Jukka,

Max Jakobsson.Kylmän sodan diplomaatti. Otava, Keuruu 2010.

Tarkka, Jukka - Tiitta, Allan

Itsenäinen Suomi: kahdeksan vuosikymmentä kansakunnan elämästä. Otava. Helsinki 1997

Taylor, Jay,

The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China, 2011.

Tepora, Tuomas,

Sinun puolestas elää ja kuolla – Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917 – 1945. WSOY, 2011

Tervasmäki, Vilho,

Eduskuntaryhmät ja maanpuolustus valtiopäivillä 1917 – 1939. Mikkeli 1985.

Tiainen, Hannes,

Tovereiden tasavalta. Toim. Kyösti Salovaara. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki 1997.

Tiihonen, Seppo & Tiihonen, Paula,

 Suomen hallintohistoria. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.

Tikka, Marko,

Kenttäoikeudet: Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918. Väi-töskirja, Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 90.Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004.

Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 1917 – 1921. Ajatus Kirjat, Jyväskylä 2008.

Tilastokeskus,

Suomi 1917-2007. www.stat.fi/tup/suomi90/index.html, (2.8.2012)

Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan - 90 vuotta elinkeinorakenteen muutosta. www.stat.fi/tup/suomi90/helmikuu.html  (2.8.2012).

Suomen teollisuustuotannon kasvun vuodet. www.stat.fi/tup/suomi90/toukokuu.htm, (2.8.2012)

Toivonen, Anna-Leena,

Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1857 – 1930. Hist. Tutk.

LXVI, Julkaissut Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1963

Tokoi, Oskari ja Sulkanen, Elis,

Kapitalismi koetuksella. Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta, Helsinki 1934.

Torsti, Pilvi,

Suomalaiset ja historia. Gaudeamus, Jyväskylä 2012.

Transatlantic Relations since 1945,

Jussi Hanimäki, Benedickt Schoenborn, Barbara Zanzetta. Routledge 2012

Tuikka, Timo J,

”Kekkosen konstit”. Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933 – 1981. Jyväskylä Studies in Humanities 70. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2007.

Tuominen, Arvo Poika,

Merkintöjä Oskari Tokoin ja Arvo Poika Tuomisen kirjeenvaihdosta. Työväen joulukalenteri 74/1972, 13 – 15.

Oskari Tokoin syntymästä 100 vuotta. Teoksessa Oskari Tokoi. Muistojulkaisu. Toim. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy, Kokkola 1973.

Tuominen, Unto,

Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta. Helsinki 1956.

Tuomioja, Erkki,

K.H. Wiik Itsenäisyysmies ja internationalisti. Elämäkerta vuoteen 1918. Helsinki 1979.

K. H. Wiik. Puoluesihteeri ja oppositiojohtaja. Elämäkerta 1918 – 1946. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1982.

Häivähdys purppuraa. Hella Wuolijoki ja hänen sisarensa Salme Pekkala vallankumouksen palveluksessa. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Hämeenlinna 2007.

Tommila, Päiviö & Salokangas, Raimo,

Sanomia kaikille. Suomen lehdistön historia. Edita, Helsinki 1998.

Turtola, Martti,

Risto Ryti. Elämä Isänmaan puolesta. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1994.

Työssä Suomen Hyväksi,

Muistoalbumi avustustoiminnasta Uuden-Englannin valtioissa 1939 – 41.

Toim. Fitchburgin ja ympäristön Suomen Avustustoimikunta. Raivaaja Kustannusyhtiön kirjapainossa. Fitchburg 1941.

Yhden kortin varassa. Suomalainen vallankumous 1918.

Jussi T. Lappalainen, Juhani Piilonen, Osmo Rinta-Tassi ja Marja-Leena Salkola. Valtion painatuskeskus, Helsinki1989.

Uksila, Aino M.,

Amerikansuomalaisten toiminnasta Help finland Inc.. Siirtokansan kalenteri 1946. Duluth, Minn. 1945.

Uola, Mikko,

Sinimusta veljeskunta. Isänmaallinen kansanliike, 1932 – 1944. Otava, Helsinki 1982.

Seinää vasten vain!” Poliittisen väkivallan motiivit Suomessa 1917-18. Keuruu 1998.

Parlamentaarisen demokratian haastajat 1920- ja 1930-luvuilla. Teoksessa Kansanvalta koetuksella. Suomen eduskunta 100 vuotta 3. Edita, Helsinki 2006.

Upton, Anthony F.,

Finland in Crises 1940 – 1941. London 1964.

Välirauha. Helsinki 1965.

Kommunismi Suomessa. Englanninkielestä suom. Sirkka Upton. Rauma 1970.

Vallankumous Suomessa 1917 – 1918 I - II. Englannin kielestä suom. Antero Manninen. Jyväskylä 1980.

Urmas, Heikki,

Raadolliset toverit ja väärinkäyttäjät. Työväen historiatoimikunta. 2007

Urponen, Kyösti,

Huoltoyhteiskunnasta hyvinvointivaltioon. Teoksessa Armeliaisuus, yhteisö-apu, Suomalaisen sosiaaliturvan historia. Jouko Jaakkola, Panu Pulma, Mirja Satka, Kyösti Urponen. Sosiaaliturvan keskusliitto, Helsinki 1994.

Ursin, Nils Robert af,

Suomen työväenliike. Historiallinen katsaus. Sosialistinen kirjapaino-osuuskunta. Turku 1922.

U.S. – Finnish Diplomatic Relations, Suomen ja Yhdysvaltain diplomaattiset suhteet,

Esipuhe suurlähettiläs Eric S. Edelman. SuomennosMirja Lavanne.The United States Embassy, Gummerrus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1999.          

Vahtola, Jouko,

Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Keuruu 2003.

Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansallinen tiede.

(Toim.) Heikki Ylikangas. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1993.

Valkonen, Marjaana,

Yhdessä elämä turvalliseksi. Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto 1930 – 1947. Helsinki 1987.

Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta,

Kansliatoimikunnasta pääministeriöksi. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2011. Edita Prima, Helsinki 2011

Vares, Vesa,

Hakaristin kuva. Kansallissosialistinen Saksa Suomen johtavassa puoluelehdistössä sisä- ja ulkopoliittisena tekijänä 1933 – 1939. Turun yliopiston poliittisen historian julkaisuja, E:2/1986.

Miten on käynyt "valkoisen myytin"? Helsingin Sanomat 17.10.1993.

Kuninkaantekijät. Suomalainen monarkia 1917–1919, myytti ja todellisuus. 1998.

Demokratian haasteet 1907 – 1919. Suomen eduskunta 100 vuotta 3. Teoksessa kansanvalta koetuksella, Vesa Vares, Mikko Uola, Mikko Majander. Edita. Helsinki 2006.

Suomen paikka Euroopassa maailmasotien välillä. Teoksessa Suomi muuttu-vassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historia. Toim. Erkka Railo ja Ville Laamanen. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Suomi diktatuurien kontekstissa. Teoksessa Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historia. Toim. Erkka Railo ja Ville Laamanen. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Suomi lännen silmin. Teoksessa Suomi muuttuvassa maailmassa. Ulkosuhteiden ja kansallisen itseymmärryksen historia. Toim. Erkka Railo ja Ville Laamanen. Kleio-sarja. Edita, Helsinki 2010.

Vehviläinen, Olli,

Suomen tie Saksan sateenvarjon suojaan. Teoksessa "Talvisodasta jatko-sotaan", toim. Jarl Kronlund. Suomen sotahistorian komissio ry & Gummerus, Jyväskylä1991.

Vesikansa, Jarkko,

Salainen sisällissota: Työnantajien ja porvarien taistelu kommunismia vastaan kylmän sodan Suomessa. Otava, Helsinki 2004.

Suomi neuvostolehdistössä 1918 – 1920. SHS, Helsinki 1988.

Vihavainen, Timo ja Andrei Saharov, Andrei (Toim.),

Tuntematon talvisota. Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot. Kleio-sarja, Edita Publishing Oy, 2009.

Viitala, Heikki Mikko,

Rauhanoppositio. Tutkimus poliittisesta oppositiosta Suomessa 1940 – 1944. Pori 1969.   

Vasemmistolainen työväenliike Suomessa 1. SKP parlamentaarinen ja vallankumouksellinen puolue 1918 – 1988. Kommunistilehden julkaisusarja 1/88. Pori 1988.

Viitanen, F.O.,

Marraskuun suurlakko v. 1917. Pori 1917.

Viljanen, Olavi,

Matti Paasivuori. Tiennäyttäjät 2. Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Hannu Soikkanen (Toim.). Rauma 1967.

Paasivuoren linja. Tiennäyttäjät 2. Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin. Hannu Soikkanen (Toim.). Rauma 1967.

Vilkuna, Kustaa,

Kalliokoski kotiseutunsa poikana. Teoksessa Maa on ikuinen, Viljami Kalliokosken 60-vuotisjuhlajulkaisu. Toim. Eino Isohanni ja Alfred Salmela. Kokkola 1954.

Sanan valvontaa. Sensuuri 1939 – 44. Keuruu 1962.

Virkkunen, Sakaria,

Relander hymyilevä presidentti. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1979.

Svinhufvud. Kansallinen presidentti. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1981.

Virtanen, Keijo,

Pohjois-Amerikassa olevien suomalaisten siirtolaisten ja kotimaan yhteydet. Suomen siirtolaisuuden historia III. (Toim.) Keijo Virtanen, Arja Pilli, Auvo Kostiainen. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja no 16. Turku 1986.

Virrankoski, Pentti,

Suomen taloushistoria. Otava 1975.

Suomen historia. Toinen osa. 2001.

Virtaranta, Pertti,

Hauska tutustua: Amerikansuomalaisia tapaamassa. Toim. Jaakko Yli-Paavola. SKS Toimituksia 651. Vammala 1996.

Visuri, Pekka,

Suomi kylmässä sodassa. Otava, Keuruu 2006.

Vuolijoki, Sulo,

Yksikamarisen arkielämää. Muistelmia nykyisen eduskuntalaitoksen alkuajoilta. Jyväskylä 1934.

Väki voimakas IV: Suomi 1917-1918.

Toim. Juha Hannikainen, Markku Hyrkkänen ja Olli Vehviläinen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Hämeenlinna 1990.

Walker, William T.,

McCarthyism and the Red Scare: A Reference Guide (Guides to Historical Events in America). ABC-Clio Inc., 2011.

Waris, Heikki,

Yleinen väestönkehitys 1800-luvun puolivälin jälkeen. Teoksessa Suomen Kulttuurihistoria IV. Gummerus, Jyväskylä 1936.

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. OTAVA, Helsinki 1952.

Terveisiä Oskari Tokoilta. Suomen kuvalehti. 46 /1962, 17.

Muuttuva suomalainen yhteiskunta. WSOY,  Porvoo 1974.

Watkins, T. H.,

The Great Depression: America in the 1930´s. Back Bay Books, 2009.

Weinstein, James,

The Decline of Socialism in America 1912 – 1925. New York 1967.

West, Richard,

Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia. Faber Finds M/D, 2009.

Wettig, Gerhard,

Stalin and the Cold War in Europe. Rowman & Littlefield 2008.

Wiik, K. H.,

Kovan kokemuksen opetuksia. Sananen Suomen Työväelle. Helsinki 1919.

Työväki ja varusteluvimma. Helsinki 1938.

Who's who among Finnish-Americans:

A biographical directory of persons of Finnish descent who have made noteworthy contributions to the pattern of American life / planning committee. Oskari Tokoi, John Suominen, Henry Askeli. Fitchburg, Mass. Raivaaja Publishing Company, 1949.

Woodfin, Rupert & Zarate, Oscar,

Introducing Marxism: A graphic guide. Totem Books,  New York 2004.

Wunsch, Sinikka,

Punainen uhka. Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomaleh-distössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa 1940. Studia Historica Septentrionalia 43. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2004.

Yenne, Bill,

Secret Weapons of the Cold War: From the H-Bomb to SD. Berkley  2005.

Yhden kortin varassa.

Suomalainen vallankumous 1918. Jussi T. Lappalainen, Juhani Piilonen, Osmo Rinta-Tassi ja Marja-Leena Salkola. Valtion painatuskeskus 1989

Ylikangas, Heikki,

Käännekohdat Suomen historiassa. Pohdiskeluja ja kehityslinjoista ja niiden muutoksista uudella ajalla. Juva 1986.

Vuoden 1918 vaikutus historiatieteessä. Teoksessa Vaikea totuus. vuosi 1918 ja kansallinen tiede. toim. Heikki Ylikangas. Tampere 1993.

Sisällissota. Historiallinen Aikakauskirja 2/1993

Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansalliset tieteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1993.

Tulkintani talvisodasta. 2001

Tie Tampereelle. Dokumentoitu kuvaus Tampereen antautumiseen johtaneis-ta sotatapahtumista Suomen sisällissodassa 1918. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo 2003.

Suomen historian solmukohdat. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 2007.

Ylä-Rakkola, Arvo,

Edward Gylling: Itä-Karjalan suomalainen rakentaja. Keuruu 1976.

Zetterberg, Seppo,

Itsenäisen Suomen historia. Otava. 1995

Zetterberg, Seppo (Toim.),

Suomen historian pikkujättiläinen.

Zubok, Vladislav,

A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (New Cold War History). The University of North Carolina Press, 2008.

Zubok, Vladislav & Plenskov, Constantine,

Inside the Kremlin’s Cold War. Cambridge, Harward UP 1996.

Äikiä, Armas,

Kolmas Tie. Kansankulttuuri, Helsinki 1948.