MUURMANNIN LEGIOONA

Sekalaisia Pöytäkirjoja

 • Pöytäkirja tehty Suomalaisen Legioonan rahaston hallinnon kokouksesta Knäsössä 12. maaliskuuta 1919. Läsnä olivat toimikuntaan valitut jäsenet O. Tokoi [– –]
 • Pöytäkirja tehty S. L. rahaston hallinnon kokouksesta 7.4.-19. Läsnä olivat [… ] O. Tokoi [– –].

 

Nimiluettelo helmikuu 1919

 • ”SURREN” FORCE: FINNISH LEGION OFFICERS:
 • 23. Tokoi, Oskar   Helsinki    ”Ledamot av.upp.reg. (post- och kommunikt. chef, med om Manners val till diktator)”

 

Kertomus Muurmannin legioonasta

 • Käsinkirjoitettu, 51 s. ei tekijää, päiväämätön.

 

Itkonen, O. V: Muurmannin Suomalainen legioona. Kolmas painos. Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta. Helsinki 1927.

 

Kaarlo Iivosen oikeudenkäyntiasiakirjoja sekä kirjeenvaihtoa 1920

 

Lehtileikkeitä

 • 9.11.1918 SS:  Tokoilaisten ja kommunistien riita.
 • 21.5. 1918 HS: Muurmannilla oleva suomalainen legioona
 • 24.5. 1919 Hbl: Den finska röda i Murman.
 • 28.8. 1919 Hbl: Ei otsikkoa.
 • 3.9. 1919 Työn voima: Muurmannin legioonan vaiheista. Primus Nymanin sanomalehtihaastattelijalle antamia tietoja.              
 • 12.9. 1919 Vapaus: Tietoja Tokoilta Muurmannista.
 • 18.9. 1919 HS: Sopimus Muurmanninlegioonasta.
 • 3.3. 1920 SS: Primus Nyman: Muurmannin Suomalainen Legioona. Mitä varten se perustettiin ja mitä se on Suomelle tehnyt.
 • 17.10. 1967 Turun Päivälehti: Herman Toivo: Muistelmia Muurmannin suomalais-legioonasta.
 • 15.3. 1970 HS: Jukka Nevakivi: Muurmannin legioonan Pohjois-Venäjällä 1918 – 1919.  Osa 4. Kun legioona palasi kotiin ja joutui valkoisen Suomen tuomiolle.
 • 7.4. 1988 HS: Jukka-Pekka Pietiäinen: Parantumaton seikkailija Primus Nyman.