OSKARI TOKOI

Esitelmiä

  • Martti Asunmaa: Oskari Tokoi Suomen poliittisessa työväenliikkeessä v. 1917 ja emigranttina Neuvosto-Venäjällä. Esitelmä VTT Lauri Hyvämäen johtamassa proseminarissa 8.10.1964. Laatija: Martti Asunmaa. Opponentti: Eino Lyytinen.
  • Eino Ketola: Oskari Tokoi, epäonnistunut poliitikko vai suurmies. Esitelmä Keski-Pohjanmaan työväenliikkeen historian ja kulttuurin 75-vuotisjuhlassa Kannuksessa 23.1.1983.
  • Joh I. Kolehmainen: Oskari Tokoi. A Historical Footnote to an Unfulfillef Tribune. Lähetetty 9.3.1973, Heidelberger Collage, Tiffin Ohio, USA
  • Eino Ketola: Oskari Tokoin poliittinen toiminta vuosina 1917 – 1919. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa huhtikuussa 1973. Eino Juhana Ensio Ketola. Kaksi kappaletta: Toinen osoitettu ministeri Matti Lepistölle ja toinen puheenjohtaja Rafael Paasiolle.