SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE (SDP)

PUOLUEKOKOUKSET

Pöytäkirjat

 • Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen yhdeksännen puoluekokouksen pöytäkirja. Kokous pidetty Helsingissä kesäkuun 15. – 18.p:nä 1917. Turku 1918. Sosialistin kirjapaino-osuuskunta LL.
 • J. V. Stalinin puhe Suomen sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokouksessa 14.11.1917
 • Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen kymmenennen edustajakokouksen Pöytäkirja. Kokous pidetty Helsingissä marraskuun 25 – 27 p:nä 1917. Ei digitoitu.
 • Lähde: Kuusisen hallituksen rintamalehti "Kansan valta", 21.12.1939. Stalinin 60-vuotispäivän juhlanumero.

 

PUOLUENEUVOSTO

Pöytäkirjat                                            

Tokoi osallistui Puolueneuvoston kokouksiin Suomen Ammattijärjestön toimikunnan edustajana.

 25.2.1917

 • Varsinaiset valtiopäivät kokoon
 • Puoluetoimikunnan lausuntoehdotus Eduskunnan kokoontumiseksi
 • Puoluetoimikunnan ehdotus elintarveasiassa

 19. – 24.3.1917

 • Sosialidemokraattisen Puolueneuvoston Tiedonanto: (Liite No. 1)
 • 21.3. iltapäivän istunto klo 4. ip: Hallituskysymys
 • 22 pnä maaliskuuta: Jatkettiin hallituskysymyksen käsittelyä
 • 23 pnä maaliskuuta: Jatkettiin hallituskysymyksen käsittelyä

 28. – 30.10.1917 Helsingissä

 • Waltiollinen tilanne
 • Kokous 30 päivänä lokakuuta 1917

 19. – 22.1.1918: Tokoi ei paikalla. SAJ:n edustajana oli Lumivuokko.

 • 20.1.1918
 • 21.1.1918: Mietintö: Menettelytapa tällä hetkellä
 • 22.1.1918

 3.2.1918

 

PUOLUETOIMIKUNTA

Puoluetoimikunnan pöytäkirjoja (hajanaisesti), 1915 – 1918. Mikrofilmi 12. Digitoitu.

 

EDUSKUNTARYHMÄ

Pöytäkirjat 1917                                                                                                   

 • Huhti - heinäkuu
 • PTK 14.11. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 14.11. klo 10 ip. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 15.11. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 16.11. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 17.11. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 17.11. klo 10 ip. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi
 • PTK, 18.11. Tokoi on merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 18.11. klo 8 ip.
 • PTK, 19.11.
 • PTK, 19.11. klo 12.15 yöllä.
 • PKT, 20.11. klo 11 ap. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PKT, 20.11. klo 4. ip.
 • PTK, 23.11. klo 7 ip. Tokoi merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 27.11. klo 4 ip.
 • PTK, 28.11. Tokoi merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 5.12. klo 4.45. ip. Tokoi merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 6.12., klo 7 ip.
 • PTK, 9.12.
 • PTK, 10.12. klo 6.30.
 • PTK; 13.12. klo 6 ip.
 • PTK, 18.12. klo 3.45 ip.

 

Pöytäkirjat 1918

 • PTK, 9.1. klo 4 ip.
 • PRT, 13.1. klo 12 p:llä. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 17.1. klo 7 ip. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 23.1. klo 7 ip. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 3.4.
 • PTK, 4.4.
 • PTK, 20.4.
 • PTK, 28.4. Tokoi ei läsnä
 • PTK, 4.5.
 • PTK, 6.5. Kokous katsottiin suljetuksi. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 12.5. Menettelytapojen vuoksi katsottiin kokous suljetuksi.
 • PTK, 15.5. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi. .
 • PTK, 16.5. Menettelytapakysymysten vuoksi katsottiin kokous suljetuksi. Tokoi ei paikalla. 
 • PTK, 17.5. Tokoi ei paikalla.
 • PTK, 21.5. Tokoi ei paikalla.
 • PTK, 3.6. Tokoi ei paikalla.
 • PTK, 12.6. Tokoi ei paikalla.
 • PTK; 21.6. Tokoi ei paikalla.
 • PTK, 28.6. Tokoi ei paikalla
 • PTK, 4.7. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi. (?)
 • PTK, 15.7. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.
 • PTK, 19.7. Tokoi oli merkitty poissa olevaksi.

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, eduskuntaryhmän pöytäkirja

Päivämäärä: 
4.7.1917

[Oskari Tokoin raportti väliaikaisen hallituksen tapaamisesta Pietarissa]

2 §: Venäjän työ- ja sotamiesneuvostojen Pietarissa koollaolevan edustaja-kokouksen lähetteinä oli kokouksessa läsnä toverit Gegetshrogi, Avksentjeff ja Sakasoff. [– –]

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puolueneuvoston pöytäkirja

Päivämäärä: 
23.3.1917

[Hallituskysymyksen käsittelyä jatkettiin]

[– –] Jatkettiin hallituskysymyksen käsittelyä:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puolueneuvoston pöytäkirja

Päivämäärä: 
22.3.1917

[Hallituskysymyksen käsittelyä jatkettiin]

[– –] Jatkettiin hallituskysymyksen käsittelyä: