Kirje Coleridge Kennard – R. Holsti

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Muurmannin legioonalaisten palaaminen Suomeen]

Teidän Ylhäisyytenne,

Olen tänä aamuna vastaanottanut Englannin Ulkoministeriltä sähkösanoman, jossa ilmoitetaan, että niistä Suomalaisen Legioonan 101:stä jäsenestä, joita ei ole sallittu lähettää suomeen, on suurin osa jäänyt Pohjois-Venäjälle, mutta että 45 miestä, 8 naista ja yksi lapsi ovat lähteneet Muurmannista ja ovat nyt ”Cassel”-höyrylaivalla matkalla Englannista Tallinnaan.

Tämän johdosta on minun käsketty kysymään Suomen Hallitukselta eikö se tahtoisi ottaa uudestaan harkitakseen kysymystä näiden miesten kohtalosta, sekä ilmoittamaan, että Englannin Hallitus pelkää että he aiheuttavat levottomuuksia Itämeren maissa, jollei heille anneta mitään toivoa uudelleen päästä omien kansalaistensa yhteyteen.

Minä liitän tähän kysymyksessä olevien henkilöiden nimiluettelon. [Tokoin nimi listalla ensimmäisenä]

Alistan yllä olevan Teidän Ylhäisyytenne kiireelliseen harkintaan pyydän saada mahdollisimman tietää Suomen Hallituksen käsityksen siitä, voidaanko heidän sallia pala Suomeen saman suunnitelman mukaan kuin Suomeen palautetut legioonalaiset. Tässä tapauksessa heidän asiansa joutuisi samalla tavalla kuin legioonalaisia nykyään tutkitaan Itä-Villingissä.

Vastaanottakaa Teidän Ylhäisyytenne, vakuutus täydellisestä kunnioituksestani.  

Coleridge Kennard.

Vertailu

Alkuperäinen