Suomen kansanvaltuuskunta, elintarvikeasiainosaston pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Elintarvikkeiden hankinta Pietarista]

1 §: Elintarveasiain Valtuutettu Tokoi teki selkoa matkastaan Pietariin elintarpeitten saannin järjestämistä varten. Tokoi mainitsi, että Wenäjän hallituksen jäsenet lupasivat antaa kaikkea avustustaan tukalan tilamme auttamiseksi. Pietarin Työ ja sotamiesneu-vosto päätti heti paikalla omista niukoista varoistaan myöntää Suomeen 10 vaunulastia viljaa. Pienempiä viljamääriä on myöskin erinäisiltä liikemiehiltä Pietarissa saatavina. Samoin ne viljamäärät. mitä Wenäjällä mahdollisesti on Suomeen tulossa, toimitetaan kiireesti perille.

Mutta kysymyksen ratkaisu vaatii paljon suurempia toimenpiteitä ja sen vuoksi on ryhdytty aivan erikoisiin toimiin. Kun tiedetään että Siperiassa ja Tambowin kuvernementissä on suuria viljavarastoja, jotka kuljetusvaikeuksien vuoksi eivät pääse markkinoille, tehtiin sopimus Wenäjän kulkulaitoskomissaarion kanssa siitä, että me järjestämme omat junat hakemaan viljaa määräpaikoista. Wenäjän kulkulaitoksen puolesta sallitaan näiden esteetön kulku ja annetaan tarvittavat polttoaineet. Suomen valtio itse panee oman miehistönsä ja tarpeelliset vartijat. Wilja lastataan vaunuihin Omskissa ja sen läheisillä asemilla. Ensi aluksi olisi siellä saatavissa noin 400 vaunulastia. Kun yhdessä junassa ei voitane kuljettaa enempää kuin 50 vaunua, tarvittaisiin näiden kuljetukseen jo 8 junaa. kun kuitenkaan  ei voitane ensi hädässä näin montaa junaa järjestää, täytynee aluksi lähettää vain muutamia. Jos yritys onnistuu, voidaan junien lukua myöhemmin lisätä. Ensimmäiset junat saatanee liikkeelle ensi viikon alussa ja kestänee matka edes takaisin noin 2 viikkoa, ehkä enempikin. Kansanvaltuuskunta päätti kuultuaan edelläolevan selostuksen antaa Elintarve=, Liikenne=, Raha= ja Ulkoasiain Valtuutettujen tehtäväksi neuvotella keskenään niistä toimenpiteistä, joihin elintarpeitten saannin järjestämiseksi on ryhdyttävä.

Vertailu