Suomen kansanvaltuuskunta, elintarvikeasiainosaston pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Neuvottelut Amerikan konsulin kanssa]

8 §: Kansanvaltuutetut O. Tokoi ja Y. Sirola esittivät seuraavan selostuksen käynnistään Amerikan konsulin luona elintarpeiden saantia ja ulkomaamaisten etujen valvomista koskevien kysymysten johdosta.

Herra konsuli halusi tietää, missä määrin on takeita liike-elämän häiriintymättömästä jatkumisesta. Siitä riippuu näet, sanoi hän, elintarpeiden saanti. Hän viittasi erityisesti siihen, että täällä on amerikkalaisia pääomia kiinnitettynä m.m. Itämaiseen Paperossi-tehtaaseen ja kysymys on siitä, pysyvätkö olot sellaisina, että se voi pysyä käynnissä. Elintarpeiden puuttuessa on muitakin maita, jotka voivat tässä suhteessa antaa takeita.

Hänelle selitettiin, että tarkoitushan juuri on saada taloudellinen elämä mahdollisimman säännölliseen käyntiin, mutta vaikeuttaa sitä Suomen pankkiherrojen y.m. kapitalistien jarrutus sekä se taistelu, mikä maassa on käynnissä työväen luomaa järjestystä vastaan. Mitä takeisiin tulee, niin tekevät työväen järjestöt ja valtaelimet valtioissa ja kunnissa voitavansa ja järjestys näyttää palautuvan niille alueille, joissa nämä saavat toimintansa järjestykseen. huomattavaa on, että edellinen hallitus oli juuri sellainen, joka ei kyennyt järjestystä pitämään yllä. Ja siksipä se kukistuikin.

Herra konsuli ei sanonut epäilevänsä sitä, etteikö nykyinen hallitus haluaisi pitää järjestystä ja toimia niin, ettei taloudellinen elämä menisi sekaisin, mutta halusi hän huomauttaa, että voi olla ryhmiä, jotka eivät noudata järjestystä. Viittasi tapahtuneisiin yksilöllisiin väkivallantekoihin. Tehosti vielä sitä, että jos elintarvikelastit tulevat Suomen rajoille, voidaan ne antaa meille vain siinä tapauksessa, että täällä vallitsevat sellaiset olot, joissa ne tulevat kansalle oikein jaetuksi.

Tiedusteluun, oliko Yhdysvaltain kansalaisten puolelta tullut valituksia joistakin kärsityistä vääryyksistä, vastasi herra konsuli, ettei sellaista ollut tullut.

Vertailu