Suomen Sosialidemokraatinen Puolue, puolueneuvoston pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Hallituskysymys]

Iltapäivän istunto klo 4.ip. Hallituskysymys: Tokoi ilmoitti kenraalikuvernöörin apulaisen parooni Korffin tiedustelleen häneltä tänä aamuna, että olemmeko tehneet mitään päätöstä hallituksen muodostamisesta, pyytäen ilmoittamaan hänelle huomenna ennen klo 12 päivällä päätöksestämme. Muuten oli Korff toivonut, että asia  tulisi ratkaistua ennen eduskunnan kokoontumista, että se voisi valmistella eduskunnalle tarpeellisen esityksen. [– –]

Kuusinen: Lopullinen päätös kait tehtävä vasta sen jälkeen, kun nähdään suostuvatko porvarit toteuttamaan ohjelmaamme. Käsittääkseni tämä on evästyskeskustelua. Ministerisosialismi on käsittääkseni jo sekin, jos muodostamme oman senaatin, samoin kuin sekin, jos lähetämme sinne pari omaa miestä, joka jälkim-mäinen vaihtoehto, on käsittääkseni kaikkien hyväksyttävin.
Tuomi: Ei mennä ollenkaan hallitukseen, ennen kuin hallitusmuoto ja senaatin ohjesääntö on annettu.
Valpas: Oli sillä kannalla, että Kansainvälisten sos.dem. kongressien päätöksellä on tarkoitettu estää sos.dem. menemistä hallitukseen. Oman maamme sos.dem. puoluekokousten päätökset ovat vielä kiinteämpiä tässä suhteessa. Ne kieltävät sos.dem. menemästä senaattiin. [– –] Jos katsotaan aseman olevan sellaisen, että sinne olisi mentävä, niin päätettäköön siitä kansanäänestyksellä tai puoluekokouksessa. [– –]
Kuusinen: Ei ole, kuten Walpas sanoi, puolueen päätöstä siitä, ettei sos.dem. saisi muodostaa omaa hallitusta, ainoastaan siitä, ettei puolueemme jäsenet saa mennä porvarien kanssa hallitukseen, jossa porvareilla olisi määräysvalta. Uskoi saatavan porvarillisten suostumus meidän vaatimuksiimme, sillä porvarit pelkäävät menettävänsä virkapaikkojansa, ja siksi ehkä suostuisivat. [– –]
Turkia: Vastusti porvarien muodostamaa hallitusta, se tulisi työväestölle vihamielinen. Nykyinen hallitus ei myöskään saa olla paikoillaan hetkeäkään. Lähetetään kirjelmä ja ellei se tuota toivottua tulosta, niin sitten oma hallitus. [– –]
Annala: Porvarien lupaukset eivät merkitse suuriakaan. Maalaisliittolaisiin en usko senkään vertaa kuin toisiin porvareihin, esim. elintarvekysymyksessä. [– –]
Wiik: Jo silloin kun tulimme Pietariin ja näimme tilanteen, olimme sitä mieltä, että joko oma hallitus tai ei mitään. Nykyinen hallitus pois. Sen pysyminen paikoillaan, voisi herättää vallankumouksellisissa tyytymättömyyttä. Sosialistisen senaatin muodostaminen on riski, mutta se täytyy uskaltaa. Sosialistit voisivat olla hallituksessa, silloin vielä tarvitsematta ryhtyä sosialismia toteuttamaan.
Tokoi: Ilmoitti prof. Setälän sanoneen, että porvarit ovat asettaneet komitean neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta, ja voisivat sos.dem. jos haluavat ottaa osaa neuvotteluihin. [– –]
 Walpas: porvarien kanssa neuvottelut vaarallisia. Nyt niin kauan kun vallankumousta kestää, on vaadittava ohjelmamme läpitse. [– –]
Kuusinen: [– –] Jos muodostettaisiin oma senaatti, niin saisivat porvarit hyvän tilaisuuden tehdä sen toiminnan mahdottomaksi mm. elitarvekysymyksen suhteen.[– –]
Turkia: Huomautti Walpaalle, ettei löydy yhtään luokkatietoista porvaria, joka suostuisi toteuttamaan meidän ohjelmaamme, vaikkapa lupaisivatkin. Huomautti useista esimerkeistä, miten porvarit ovat syöneet lupauksiaan. [– –]
Puheenjohtaja: Kun nyt on päätetty porvarien kanssa keskustella on päätettävä lähetetäänkö niille kirjelmä vaiko suullisesti tiedustettuna. Hyväksyttiin yksimielisesti kirjelmän lähettäminen ja jos tarvitsee, voitaisiin myös suullisesti tiedustella lisää. Walittiin kirjelmän laativaan toimikuntaan, johon tulivat Kuusinen, Tokoi, ja Gylling ja on kirjelmä esitettävä neuvoston hyväksyttäväksi.[– –]
Kokous alkoi klo ½ 9: Esitettiin ehdotus porvaripuolueille lähetettäväksi kirjelmäksi:
Gylling: Esitti äsken valitun toimikunnan ehdotuksen porvaripuolueille lähetettäväksi  kirjelmäksi. [– –]
Kuusinen: Ilmoitti muuttaneensa mielipidettään sikäli, ettei kannata kirjelmän lähettämistä toisille porvaripuolueille vaan ainoastaan Maalaisliitolaisille. Oli kuullut Wiikiltä, joka oli tiedustellut asiaa Maalaisliito Relanderilta, että he ovat mahdolli-sesti halukkaat muodostamaan kokoomushallituksen meidän kanssamme. Ovatpa halukkaat toteuttamaan meidän torpparien vapautusohjelmamme. Voisi olla tällaisessa hallituksessa osa maalaisliittolaisia, pari sos.dem. ja loput radikaali-porvareita. Ehdotan valittavaksi pari henkilöisen delegatsioonin tiedustelemaan Maalaisliittolaisilta asia [– –]

Hyväksyttiin yksimielisesti delegatsioonin valitseminen ja, valittiin tähän Kuusinen ja Gylling, sekä puoluesihteeri Turkia. Kirjelmä jätettiin pöydälle [– –]

Vertailu