Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, eduskuntaryhmän pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Oskari Tokoin raportti väliaikaisen hallituksen tapaamisesta Pietarissa]

2 §: Venäjän työ- ja sotamiesneuvostojen Pietarissa koollaolevan edustaja-kokouksen lähetteinä oli kokouksessa läsnä toverit Gegetshrogi, Avksentjeff ja Sakasoff. [– –]

Lähetystön jäsen Gegetshrogi [– –] tervehti ryhmää koko Venäjän vallankumouksen ja demokratian puolesta. Venäjän vallankumous on ottanut vapauttaakseen taantumuksen kahleissa kituneen kansan. Tässä työssä toivoo se saavansa apua kaikilta kansallisuuksilta, voidakseen antaa lopullisen iskun tsarismin nujertamiseksi.[– –]

Venäläisten vieraiden poistuttua ryhmän kokouksesta, julistettiin se suljetuksi.

Senaattori Tokoisitten selkoa niistä neuvotteluista, joita senaatin jäsenillä oli ollut Pietarissa ja jossa puhuja ilmoitti tulleensa ei illalla. Sanoi asiasta siellä käsitellyn pääasiassa samalla tavalla kuin äsken oli kuultu ja samoja viittauksia oli myös siellä tehty. Kysymys on niin kireä, huomauttivat Väliaikaisen Hallituksen jäsenet, että heidän on pakko, elleivät saa Suomen rahaa, laskea ruplia liikkeeseen. Senaatin taholta on ilmoitettu, että mm. vallitustöistä ei ole mitään hyötyä vaan vahinkoa. Siihen oli ilmoitettu, että ne tulevatkin lopetettavaksi. Mutta huomauttivat, että sotaväen palkat on maksettava. Senaatin puolelta oli huomautettu, että Eduskunta ei tule lainaa myöntämään. Tällöin oli Tseretelli huomauttanut, että asiassa on väärin-käsityksiä ja hän oli luottanut niihin tovereihin, jotka täällä äsken olivat. Puhuja sanoi huomauttaneensa, että asiassa on suuri periaatteellinen eroavaisuus. Jotain mahdollisuuksia markkojen saantiin sanoi olevan. Kun teillä on markan tarve ja meillä on viljan tarve, niin sillä tavalla molemmat tulevat tyydytetyiksi. Wuolijoki olikin tarjoutunut ostamaan 250 milj. kg viljaa ja maksamaan sen markoissa. Siihen lopuksi suostuivatkin, mutta pyysivät kohta etumaksua. Luvattiin sitä erinäisin ehdoin antaa. Periaatteessa siis päätettiin, että näin tehdään ja toivoa on, että sieltä viljaa saadaan. Puhujan käsityksen mukaan on Väliaikaisen Hallituksen jäsenillä selvyys siitä, että lainaa täältä ei tulla myöntämään. Sanoi muuten huomanneensa, että siellä harjoitetaan painostusta meihin nähden ja oli siitä huomauttanutkin Tseretellille. Tähän Tseretelli oli huomauttanut, että mitään painostusta ei heidän puoleltaan harjoiteta. Ministerivaltiosihteeri oli huomauttanut, että pitäisi olla suopea Suomea kohtaan, muuten saattaa käydä samalla tavalla kuin on käynyt Ukrainassa. Siihen oli pääministeri Lwov vastannut, että Ukraina on päinvastoin seurannut Suomen esimerkkiä. – Lopuksi huomautti puhuja, että ryhmän käsiä ei ole tässä asiassa senaatin puolesta sidottu. [– –]

Tokoi huomautti tämän johdosta, että ruplan kurssin määräämistä ei siellä ollut puhetta; se saadaan määrätä täällä.

Vertailu