Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, eduskuntaryhmän pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[SDP:n eduskuntaryhmän pöytäkirja 30.7. – 2.8.1917, eduskunnan hajottaminen]

30.8. 11 § Tokoi selosti hallituskysymystä. Kysymys on käynyt kireäksi kun senaatin jäsenet ovat pyytäneet eroa. Maata koskevat tärkeät asiat mm. elintarvekysymyksen tila, kiirehtii uuden hallituksen asettamista. Yksityisesti on saanut sen käsityksen, ettei nykyisen hallituksen enemmistö julkaise heinäkuun 18. päivän lakia. Se olisi kuitenkin saatava julkaistuksi. Hänen mielestään tulisi senaatin se julkaista ja sitten erota, jotta eduskunta saisi muodostaa uuden hallituksen. [– –]

1.8.     5 §: Manner ilmoitti, että senaattiin on saapunut Venäjän väliaikaisen hallituksen manifesti eduskunnan hajoittamisesta ja uusien vaalien järjestämisestä lokak. 1 pnä Manifestissa väitetään hallitsijan vallan siirtyneen väliaikaiselle hallitukselle. Senaatin sosialistien kanssa on oltu neuvotteluissa ja annettu sellainen neuvo, ettei manifestia ole julkaistava. Kysymys sos. dem. senaattorien suhteesta hallitukseen oli neuvoteltavana. [– –]

2.8.     4 §: [– –] koska valtiollisen aseman kehitys vaatii lakkaamatonta seuraamista, esitettiin valmistelevan valiokunnan puolesta, että täksi väliajaksi asetettaisiin erityinen toimikunta tätä varten. Ehdotuksen hyväksyttyä päätettiin lyhyen keskustelun jälkeen esittää 15 jäsentä: Manner (kokoonkutsuja) … Tokoi [– –]

6 §: Tokoi  oli puheenjohtajalle ilmoittanut, että senaatti oli tänään päättänyt julkaista väliaikaisen hallituksen käskyn eduskunnan hajoittamisesta ja uusien vaalien toimittamisesta lokak 1 pnä. Senaatissa oivat äänet jakautuneet tasan ja Kenraalikuvernöörin ääni oli ratkaissut asian. Sosialistiset senaattorit ovat äänestäneet vastaan. Porvarit olivat kannattaneet julkaisemista. Tokoi oli mielipiteensä sanellut pöytäkirjaan seuraavasti: ”Koska Venäjän väliaikaisen antama eduskunnan hajoitusta koskeva manifestin perusteluissa on esitetty väitteitä, jotka jos ne tulisivat tunnustetuiksi, rajoittaisivat Suomelle perustuslain mukaan kuuluvaa itsemääräämisoikeutta ja siirtäisivät Suomen sisäistenkin asiain käsittelyn laitoksille joita Suomen perustuslait eivät tunne, ja kun manifesti on annettu kuulematta senaatin mieltä sekä kun lisäksi myötävaikuttamalla manifestin julkaisemiseen joutuisin vastustamaan eduskunnan viime heinäkuun 18 päivänä tekemää päätöstä Suomen korkeimmasta hallitusvallasta, jolle eduskunnalle katson olevani vastuullinen ja kun edelleen manifestin julkaisemisella syvästi loukkaisin kansani työtätekevän luokan mieltä, jonka edustajana olen maan hallitukseen asettunut, en katso voivani myötävaikuttaa manifestin julkaisemiseen, vaan äänestän sen julkaisemista vastaan.”

Kuusinen sanoi kuulleensa, että senaatissa kolme sosialistia oli ollut edelläluetun perustelun kannalla, toisilla kolmella oli ollut toinen perustelu. [– –]

Vertailu