Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puolueneuvoston pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Hallituskysymyksen käsittelyä jatkettiin]

[– –] Jatkettiin hallituskysymyksen käsittelyä:

Kuusinen: Selosti neuvottelujen tuloksia. Maalaisliittolaisten taholta olisi oltu valmiit suostuman vaatimuksiimme. Wieläpä meidän suunnittelemaamme torpparien vapautusohjelmaan m.m. oleellisimmissa kohdin. Asettava myös vaatimuksia meihin nähden, m. m. on meidän suostuttava kannattamaan maataloudellisia ”pyrkimyksiä” [– –] Puhetta oli sellaisen hallituksen muodostamisesta, jossa sos.dem. olisivat vähemmistönä. Ehdokkaistakin oli puhetta. Meidän taholta mainittiin W. Wuolijoki ja O. Tokoi. [– –] Myös ilmoittivat suostuvansa siihenkin, että saisimme yksin muodostaa hallituksen, vaikka myönsivätkin siinä suhteessa ilmenevät vaikeudet. Itse puolestani pitäisin tällaisen kokoomushallituksen muodostamista viisaimpana, niin revisionistinenkuin se onkin. Köyhälistölle se olisi hyödyllisempi kuin muut ehdotukset. Oman hallituksen muodostaminen tuottaisi vahinkoa työväestölle ajan pitkään.

Puheenjohtaja:On ensin ehkä ratkaistava kysymys minkälainen hallitus muodostetaan, joko kokonaan sos.dem. tai kokoomushallitus, tai jätetäänkö se porvarien muodostettavaksi. [– –]

Äänestyksessä sai ehdotus oman senaatin muodostamisesta 13 ääntä ja ehdotus porvarien haltuun hallituksen jättämistä ei yhtään ääntä. [– –]

Vertailu