Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puolueneuvoston pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Hallituskysymyksen käsittelyä jatkettiin]

[– –] Jatkettiin hallituskysymyksen käsittelyä:

Tokoi: Eilen tehdyn päätöksen nojalla on delegatsiooni antanut minun tehtäväkseni koettaa muodostaa hallitusta. Tehtävä on vaikea. Olen kääntynyt hallitukseen ajateltujen henkilöiden puoleen. Heillä ei tosin ollut vastaansanomista sen ohjelman johdosta, jonka puolestamme esitin, mutta eivät yksityisinä jäseninä ryhmiensä mieltä kysymättä voi yhtyä ehdotettuun hallitukseen. Waativat, että saisivat itse neuvotella ketä haluavat hallitukseen omista puolueistaan, lupasivat silti, etteivät ehdota hallitukseen sellaisia henkiöitä joita me emme hyväksyi. Pidän nyt tehtävääni tässä suhteessa päättyneenä. Woitaisiin valita joku toinen ehkä jatkamaan hallituksen muodostamista

Kuusinen: Tokoita ei voi moittia epäonnistumisesta, sillä hän on täyttänyt tehtä-vänsä hyvin, siten kuin se on ollut mahdollista. Oletetut mahdollisuudet eivät ole toteutuneet. Olisi nyt vielä se mahdollisuus, että neuvottelu porvarillisten  puolueit-ten kanssa, tähän asti kun on vaan neuvoteltu yksinäisten porvarillisten kanssa, ja kokoomushallituksen muodostamisen sillä perusteella tai sitten jättää hallituksen muodostamisen kokonaan porvareille. [– –]

Tokoin yritys muodostaa hallitusta on epäonnistunut, en näe muuta mahdollisuutta kuin antaa porvariston itse muodostaa hallitus. [– –]

Laherma: Kyllä. Wenäläiset viranomaiset ilmoittivat, etteivät hyväksy sellaista hallitusta, joka ei saa meidän suostumustamme.

Manner: Ilmoitti yhtyvänsä Kuusisen ehdotukseen.

Turkia: Olisi ilmoitettava porvarien delegatsioonille, että elleivät hyväksy meidän ehdotustamme, niin emme ota ollenkaan osaa hallituksen muodostamiseen. [– –]

Gylling: Olisi ryhdyttävä neuvotteluihin porvarien kanssa.. [– –] Woitaisiin antaa Tokoille valtuus neuvotella porvarillisten puolueiden kanssa. [– –]

Tokoi: En lähde jatkamaan neuvotteluja enää. Porvarit eivät kyllä uskalla hallituksessa ollessaan kieltäytyä tärkeimpien lakiehdotusten vahvistamisesta. annettakoon hallitus kokonaan porvareille.

Wuoristo: Vastusti neuvottelujen jatkamista.

Laakkonen: Eilen päätettiin hyljätä se ajatus, ettei porvareille hallitusta jätetä. Jäi ainoastaan kaksi mahdollisuutta, joko punanen tai kokoomushallitus. Siis neuvotteluja jatkettava kokoomushallituksen muodostamiseksi. [– –]

Tokoi: Ilmoitti puheenjohtajan sitä erittäin kysyttyä ettei jatka enää jatka neuvotteluja, sen menettelyn jälkeen, jota porvarit olivat harjoittaneet. Uskoi että porvarit kyllä tulisivat hyväksymään Gyllingin ehdotuksen mukaisen toiminnan. Ilmoitetaan Korffille, ettemme osa osaa hallitukseen. [– –]

Wiik: Piti punasen senaatin muodostamista mahdollisena katsoen, että jos Puolue- neuvosto jättäisi sen porvarien haltuun, emme voisi puolustaa itseämme.

Tokoi: Turkian ehdottaman toimenpide on tarpeeton tai suorastaan mahdotonkin, sillä ne porvarillisten puolueiden jäsenet joilta olen tiedustellut, eivät voi yhtyä hallitukseen ilman puolueittensa lupaa. Siis Turkian ehdotus sisältää sitä, että olisi pyydettävä porvarillisten puolueiden ryhmien suostumusta.

Kuusinen: Oli Turkian ehdotuksesta samaa mieltä kuin Tokoi.

Tanner: Ihmetteli sitä, että kun porvarien kanssa on neuvoteltu tähän asti. Ennen vallankumousta ja sen jälkeenkin pari kolme päivää yhtämittaa ja nyt vasta tulee periaatteet esteeksi. Ainoa oikea menettelytapa, kaiken tehdyn ja tapahtuneen jälkeen, on mennä kuulemaan mitä porvareilla on sanottavaa ja esittää heille omat ehdotuksemme ja tehdä sitten omat päätöksemme sen mukaan. Täten voitaisiin saada kokoomushallitus muodostettua. [– –]

Tokoi: Tahdon ilmoittaa vielä kerran, että en tule jatkamaan neuvotteluja missään tapauksessa. Jos haluatte neuvotteluja jatkaa, niin valitkaa joku toinen minun tilalleni. En kannata neuvotteluja asiain nykyisellä kannalla ollen. [– –]

Gylling: Olisi vielä päätettävä mitä ohjeita annetaan Puoluetoimikunnalle siltä varalta elleivät porvarilliset puolueet hallitusta muodostaisi.