Vuoden 1913 valtiopäivät, pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Puhemiehen vaali]

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Puhemiehen ja varapuhemiehen vaali
Vaalin toimittamisen jälkeen lausuu:
Ikäpuhemies: Vaalissa ovat saanet ääniä: edustajat Tokoi 79, Svinhufvud 67 [– –]
Koska ei kukaan ole saanut ehdotonta enemmistöä, niin tulee uusi vaali toimitettavaksi.

Vaalin toimittamisen jälkeen lausuu:
Ikäpuhemies: Vaalissa ovat saaneet ääniä edustajat Tokoi 80, Svinhufvud 67 [– –]
Siis on eduskunnan puhemieheksi valittu edustaja Tokoi.

Puhemiehen paikalta puhemies Tokoi lausuu:
Arvoisat Suomen kansan edustajat! Se tehtävä, johonka te tänä päivänä joko välillisen tai välittömän tahtonne ilmauksesta olette minut asettaneet, on erinomaisen vaikea. Yksinkertaiselle kansanmiehelle on se vieläkin vaikeampi kuin oppineelle. Mutta luottaen siihen, että eduskunta on osittava minulle tässä tehtävässä myötätuntoa ja avuliaisuutta eduskunnan ja Suomen kansan menestykseksi, pyydän alkaa tämän vastuunalaisen tehtäväni.

 

Vertailu