Vuoden 1913 valtiopäivät, pöytäkirja

Tietoka dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[Valtiopäivien avajaiset]

Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1913

kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Tokoi

Lantdagens öppnande den 4 februari 1913

generalguvernör Seyn – talman Tokoi

Kenraalikuvernööri:

Kaikkeinkorkeimmasta käskystä ja Hänen Majesteettinsa Keisarin korkeassa nimessä

tervehdin minä eduskunnan jäseniä ja julistan nämä varsinaiset valtiopäivät avatuiksi.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies suomeksi lausui:

Teidän Ylhäisyytenne!

Eduskunnan puolesta ilmituon eduskunnan alamaisen kunnioituksen Hänen Majesteetilleen

Keisarilla ja Suuriruhtinaalle.

Generalguvernör:

På allerhögsta befallning och i Hans Kejserliga Majestäts höga namn hälsar jag landtdagens medlemmar och förklarar innevarande lagtima landtdag öppnad.

Härå svarade landtdagens talman på finska språket:

Ers Excellens!

Å landtdagens vägnar frambär jag uttrycken för dess undersåtliga vördnad för

Hans Majestät Kejsaren och Storfursten.