Dokumentit

Esim. 09/23/2020
Esim. 09/23/2020

Vuoden 1917 valtiopäivät, pöytäkirja

12.5.1917

[Erinäisten asioiden siirtäminen senaatin ja kenraalikuvernöörin ratkaistavaksi]

k:lo 7 i. p. Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

1. Ehdotuksen laiksi erinäisten asiain siirtämisestä Suomen senaatin ja kenraalikuvernöörin ratkaistavaksi.

Keskustelu:

Senaattori...

Vuoden 1917 valtiopäivät, pöytäkirja

11.5.1917

[Suomen sisäisten asiain ratkaisu]

k:lo 6 i. p. Yleiskeskustelu: [– –]

Senaattori Tokoi:

Täällä ed. Kuusinen...

Vuoden 1917 valtiopäivät, pöytäkirja

20.4.1917

[Venäjän kansalaisten oikeus elinkeinon harjoittamiseen Suomessa]

k:lo 7 1.p. Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

1) Venäjän kansalaisten oikeutta elinkeinon harjoittamiseen Suomessa

koskeva hallituksen esitys n:o 1, joka kuluvan huhtikuun 19 p.nä pidetyssä täysi-istunnossa...

Vuoden 1913 valtiopäivät, pöytäkirja

3.12.1913

[Puhemiehen vaali]

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Puhemiehen ja varapuhemiehen vaali
Vaalin toimittamisen jälkeen lausuu:
Ikäpuhemies: Vaalissa ovat saanet ääniä: edustajat Tokoi 79,...

Vuoden 1913 valtiopäivät, pöytäkirja

2.2.1913

[Valtiopäivien avajaiset]

Valtiopäivien avajaiset helmikuun 4. päivänä 1913

kenraalikuvernööri Seyn – puhemies Tokoi...

Vuoden 1907 valtiopäivät, pöytäkirja

17.6.1907

[Kansakoulunopettajien oikeudellisen aseman parantaminen]

Ed. Tokoi: Minä pyydän panna vastalauseen edustaja Castrenin väitöstä vastaan, että sosialidemokraatit olisivat vastustaneet kansakoulunopettajin...